Results:
Help

Event Count
4562
chronická nemoc
<< back to fulltext result               < step back   use results
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-10 of 4562
 • >
 • >>
 • Help
 • Display:
 • Sort by:
 • Records on page:
Chronická žilní onemocnění : doporučený diagnostický a terapeutický postupy pro všeobecné praktické lékaře 2021
Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, 2021. 13 stran : tabulky ; 30 cm.
Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře
Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2021. 5 stran : ilustrace.
2, přepracované a doplněné vydání. Praha : Maxdorf, [2021]. 503 stran : ilustrace, tabulky ; 25 cm.
Jessenius
Vascular medicine (London). 2020, roč. 25, č. 6, s. 588-597. ISSN: 1358-863X; 1477-0377 (elektronická verze).
Nemocné rozhovory : Komunikace a narativní terapie s nevyléčitelně nemocnými pacienty a jejich blízkými
1. elektronické vydání. Praha : Grada, 2020. 1 online zdroj (240 stran).
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-10 of 4562
 • >
 • >>
 • top
Refine results using Medical Subject Headings
Query: top  Help


A - Anatomie
C - Nemoci
D - Chemikálie a léčiva
E - Analytické, diagnostické a terapeutické techniky a přístroje
F - Psychiatrie a psychologie
G - Jevy a procesy
H - Obory a povolání
I - Antropologie, vzdělávání, sociologie a sociální jevy
K - Humanitní vědy
L - Informační vědy
M - Lidé
N - Zdravotní péče
V - Publikační charakteristiky
Z - Geografická místa
Database
BMČ 4322
BMČ - články 4054
katalogy Medvik 508
filter
Document type Help
články 3854
monografie 494
knihy 429
článek ve sborníku 166
abstrakta 108
kapitola 92
grantové zprávy 54
more... filter