Results:
Help

Event Count
9698
farmakoterapie
<< back to fulltext result               < step back   use results
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-10 of 9698
 • >
 • >>
 • Help
 • Display:
 • Sort by:
 • Records on page:
Klozapin : moderní antipsychotikum s dlouhou tradicí
První vydání. Praha : Galén, [2021]. 202 stran : tabulky ; 21 cm.
První vydání. Praha : Farmakon Press, spol. s r. o., [2020]. 84 stran : ilustrace, tabulky ; 24 cm.
Farmakoterapie
Doporučení ČSPM k léčbě symptomů v paliativní péči : Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
Brno : Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP, 2020. 71 stran : tabulky ; 20x13 cm.
Fast Facts: Manejo de eventos adversos relacionados con el sistema inmunitario en oncología : Reconocimiento temprano, intervención rápida, manejo efectivo
Basel : S. Karger, 2020. 104 stran : ilustrace, tabulky.
Fast Facts: Biosimilars in Hematology and Oncology : Biologics and biosimilars - getting decisions right
Basel : S. Karger, 2020. 128 stran : ilustrace, tabulky.
Moderní farmakoterapie v dermatologii. Praha : Maxdorf, [2020]. 2020, s. 13-16. 978-80-7345-653-5.
Dermatologie pro praxi. 2020, roč. 14, č. 4, s. 193-196. ISSN: 1802-2960; 1803-5337 (elektronická verze).
Dermatologie pro praxi. 2020, roč. 14, č. 4, s. 170-176. ISSN: 1802-2960; 1803-5337 (elektronická verze).
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-10 of 9698
 • >
 • >>
 • top
Refine results using Medical Subject Headings
Query: top  Help


C - Nemoci
D - Chemikálie a léčiva
E - Analytické, diagnostické a terapeutické techniky a přístroje
F - Psychiatrie a psychologie
G - Jevy a procesy
H - Obory a povolání
I - Antropologie, vzdělávání, sociologie a sociální jevy
K - Humanitní vědy
L - Informační vědy
M - Lidé
N - Zdravotní péče
V - Publikační charakteristiky
Z - Geografická místa
Database
BMČ 9168
BMČ - články 8890
katalogy Medvik 808
filter
Document type Help
články 8351
monografie 691
knihy 653
článek ve sborníku 387
abstrakta 375
kapitola 164
časopisy / seriály 117
more... filter