Results:
Help

Event Count
4018
chirurgie operační
<< back to fulltext result               < step back   use results
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-10 of 4018
 • >
 • >>
 • Help
 • Display:
 • Sort by:
 • Records on page:
Rozhledy v chirurgii. 2021, roč. 100, č. 1, s. 4-9. ISSN: 0035-9351; 1805-4579 (elektronická verze).
Praha : Galén, 2020. 234 stran : ilustrace, tabulky ; 24 cm.
Kazuistiky z pediatrie. 2., přeracované a doplněmé vydání. Praha : Maxdorf, [2020]. 2020, s. 48-54. ISBN: 978-80-7345-667-2 (brožováno).
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2020, roč. 83/116, č. 5, s. 467-490. ISSN: 1210-7859; 1802-4041 (elektronická verze).
Urologie pro praxi. 2020, roč. 21, č. 3, s. 138. ISSN: 1213-1768; 1803-5299 (elektronická verze).
Klinická onkologie. 2020, roč. 33, Suppl. 3, s. 26-29. ISSN: 0862-495X; 1802-5307 (elektronická verze).
1. vydání. Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2020. 437 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 22 cm.
Medicína hlavy a krku
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-10 of 4018
 • >
 • >>
 • top
Refine results using Medical Subject Headings
Query: top  Help


A - Anatomie
C - Nemoci
D - Chemikálie a léčiva
E - Analytické, diagnostické a terapeutické techniky a přístroje
F - Psychiatrie a psychologie
G - Jevy a procesy
H - Obory a povolání
I - Antropologie, vzdělávání, sociologie a sociální jevy
J - Technologie, průmysl a zemědělství
K - Humanitní vědy
L - Informační vědy
N - Zdravotní péče
V - Publikační charakteristiky
Z - Geografická místa
Database
BMČ 3555
BMČ - články 3349
katalogy Medvik 669
filter
Document type Help
články 3143
monografie 593
knihy 504
článek ve sborníku 165
kapitola 105
abstrakta 101
časopisy / seriály 76
more... filter