Results:
Help

Event Count
22678
Česká republika
<< back to fulltext result               < step back   use results
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-10 of 22678
 • >
 • >>
 • Help
 • Display:
 • Sort by:
 • Records on page:
Central European journal of public health. 2021, roč. 29, č. 2, s. 159-161.
Central European journal of public health. 2021, roč. 29, č. 2, s. 159-161.
Central European journal of public health. 2021, roč. 29, č. 2, s. 153-158.
Central European journal of public health. 2021, roč. 29, č. 2, s. 153-158.
Central European journal of public health. 2021, roč. 29, č. 2, s. 143-152.
Central European journal of public health. 2021, roč. 29, č. 2, s. 143-152.
Trestní předpisy : trestní zákoník, trestní řád, ochrana svědka, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, probační a mediační služba, rejstřík trestů, soudnictví ve věcech mládeže, zajištění majetku, oběti trestných činů, amnestie, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob : změny TZ a TR od 1. 7. 2021 : redakční uzávěrka 21. 6. 2021
Ostrava : Sagit, 2021. 480 stran ; 24 cm.
ÚZ : úplné znění ; 1437
Občanský zákoník : zrněny občanského zákoníku od 1. 6. 2021 : rejstřík : redakční uzávěrka 1. 6. 2021
Ostrava : Sagit, 2021. 320 stran ; 24 cm.
ÚZ : úplné znění ; 1434
Vydání první. V Praze : C.H. Beck, 2021. xii, 92 stran : ilustrace ; 23 cm.
Právní instituty
Vydání první. Praha : Wolters Kluwer, 2021. 80 stran ; 21 cm.
Právo prakticky
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-10 of 22678
 • >
 • >>
 • top
Refine results using Medical Subject Headings
Query: top  Help


C - Nemoci
D - Chemikálie a léčiva
E - Analytické, diagnostické a terapeutické techniky a přístroje
F - Psychiatrie a psychologie
G - Jevy a procesy
H - Obory a povolání
I - Antropologie, vzdělávání, sociologie a sociální jevy
J - Technologie, průmysl a zemědělství
K - Humanitní vědy
L - Informační vědy
M - Lidé
N - Zdravotní péče
V - Publikační charakteristiky
Z - Geografická místa
Database
BMČ 21574
BMČ - články 19484
katalogy Medvik 3194
filter
Document type Help
články 18876
knihy 2837
monografie 2825
článek ve sborníku 939
abstrakta 404
časopisy / seriály 366
kapitola 204
more... filter