Refine results help
Language
čeština 4
filter
Country
Česko 4
filter
Check Tag
lidé 1
filter
Results:
Help

Event Count
4
Hoch, Jiří, 1952- [publikace o autorovi]
<< back to fulltext result               < step back   use results
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-4 of 4
 • >
 • >>
 • Help
 • Display:
 • Sort by:
 • Records on page:
Rozhledy v chirurgii. 2012, roč. 91, č. 8, s. 438. ISSN: 0035-9351; 1805-4579 (elektronická verze).
Zdravotnické noviny (Avicenum/Mladá fronta). 2007, Roč. 56, č. 9, s. 22-24. ISSN: 1805-2355; 1214-7664 (elektronická verze).
Pro chirurgii je klíčová týmová spolupráce : 50 let Zdravotnických novin 1952-2002. Doc. MUDr. Jiří Hoch, CSc., přednosta chirurgické kliniky 2. LF UK a FNM v Praze.
Zdravotnické noviny (Avicenum/Mladá fronta). 2002, roč. 51, listo, s. 92-93. ISSN: 1805-2355; 1214-7664 (elektronická verze).
50 let zdravotnických novin 1952-2002. Praha : Sanoma Magazines Praha, 2002. 2002, s. 92-93.
Chirurg. Jiří Hoch - 21.7.1952 : Zasedání vědecké rady 2. LF UK, 20.6.2002. Laudace.
Pelikán (Praha, Print). 2002, Roč. 11, č. říjen, s. 11-12. ISSN: 1214-2670; 1214-2417 (elektronická verze).
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-4 of 4
 • >
 • >>
 • top
Refine results using Medical Subject Headings
Query: top  Help


C - Nemoci
E - Analytické, diagnostické a terapeutické techniky a přístroje
F - Psychiatrie a psychologie
H - Obory a povolání
J - Technologie, průmysl a zemědělství
V - Publikační charakteristiky
Database
BMČ - články 4
BMČ 4
filter
Document type Help
články 4
filter