Results:
Help

Event Count
16
Hatala, Robert, 1955- [primární autor]
<< back to fulltext result               < step back   use results
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-10 of 16
 • >
 • >>
 • Help
 • Display:
 • Sort by:
 • Records on page:
Permanentná junkčná recipročná tachykardia : 3. slovenské arytmologické a kardiostimulačné dni, Stará Lesná, 25.-27.2.1999. Abstraktá
Kardiológia (Tlačené vydanie). 1999, Roč. 8, č. 4, s. K/C37. ISSN: 1210-0048; 1336-2429 (elektronická verze).
6. kongres alpsko-adriatickej kardiologickej asociácie : Bratislava, 17.-20.5.1998. Zpráva.
Zdravotnícke noviny (Bratislava). 1998, Roč. 3/47, č. 23. ISSN: 1335-4477.
Lekárske listy. b.r., s. 8,9.
Zdravotnícke noviny (Bratislava). 1998, Roč. 3/47, č. 36. ISSN: 1335-4477.
Lekárske listy. b.r., s. 19.
Slovenský lekár (Senica). 1994, Roč. 4/18, č. 9, s. 2-7. ISSN: 1335-0234.
Liečba ektopických predsieňových tachykardií (EPT) katetrizačnou abláciou: lokalizácia arytmogénneho substrátu a klinicko - terapeutické aspekty : 1. zjazd Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Sliač, Slovenská republika, 19.-21. septembra 1994. Abstraktá.
Neinvazívna kardiológia. 1994, Roč. 3, č. 4, Suppl. s. B9.
Komplexná EKG identifikácia pacientov po prednom infarkte myokardu (IM) s vysokým rizikom komorovej tachykardie (KT) : 1. zjazd Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Sliač, Slovenská republika, 19.-21. septembra 1994. Abstraktá.
Neinvazívna kardiológia. 1994, Roč. 3, č. 4, Suppl. s. B9.
Klinická elektrofyziológia atrioventrikulárnych nodálnych reentry tachykardií (AVNRT) z pohľadu ich liečby metódou endokavitárnej katetrizačnej ablácie : 1. zjazd Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Sliač, Slovenská republika, 19.-21. septembra 1994. Abstraktá.
Neinvazívna kardiológia. 1994, Roč. 3, č. 4, Suppl. s. B9.
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-10 of 16
 • >
 • >>
 • top
Refine results using Medical Subject Headings
Query: top  Help


Database
BMČ - články 16
BMČ 16
filter
Document type Help
články 14
abstrakta 2
filter