Refine results help
Language
čeština 1
filter
Country
Česko 1
filter
Results:
Help

Event Count
1
Fadrus, Pavel [Spolupracovník]
<< back to fulltext result               < step back   use results
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-1 of 1
 • >
 • >>
 • Help
 • Display:
 • Sort by:
 • Records on page:
Komplexní charakterizace molekulárních změn u glioblastoma multiforme a jeho recidivy : srovnávací analýza selekčního tlaku léčby, identifikace nových prognostických/prediktivních biomarkerů a terapeutických cílů
2016. 1 svazek : ilustrace ; 30 cm.
Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR
 • Číslo grantové zprávy: NT13581
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-1 of 1
 • >
 • >>
 • top
Refine results using Medical Subject Headings
Query: top  Help


C - Nemoci
D - Chemikálie a léčiva
E - Analytické, diagnostické a terapeutické techniky a přístroje
G - Jevy a procesy
H - Obory a povolání
N - Zdravotní péče
Database
katalogy Medvik 1
BMČ 1
filter
Document type Help
monografie 1
grantové zprávy 1
filter