Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články

KLIMEŠ, Jeroným — BOLELOUCKÝ, Zdeněk — ADAM, Zdeněk, et al. Screening psychických poruch indukovaných život ohrožujícími chorobami, ale i obavami z covidové pandemie. Acta medicinae, 2021, roč. 10, č. 8-9, s. 82-89. ISSN: 1805-398X.
Clipboard
Further actions