Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články

DRÁBKOVÁ, Jarmila. Skutečně více tromboembolií u kritických pacientů s COVID-19?. Referátový výběr z anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 2021, roč. 68, č. 2, s. 17-18. ISSN: 1212-3048.
Clipboard
Further actions
Digital library