Portrait
Display Documents Help
vše 39
publikace autora 39
primární autor 15
Person [unauthorized form]
Source: bibliografické databáze
Main Heading
Zemanová, J.
Affiliation
III. interní klinika Lékařské fakulty UP a FN, Olomouc; Oddělení klinické biochemie FN, Olomouc
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN, Brno
Affiliation
Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a FTN, Praha
Affiliation
Masarykova univerzita, LF, Katedra ošetřovatelství
Affiliation
MOÚ
Affiliation
Středoevropský technologický institut (CEITEC) Brno; Fakultní nemocnice, Brno
Affiliation
Středoevropský technologický institut (CEITEC), Masarykova univerzita, Brno; Fakultní nemocnice, Brno
Display format