MeSH Qualifier
Source: MeSH 2021 nedeskriptory
Main Heading
normy
English Heading
standards
Abbreviation
ST
See
kritéria
měřítka
pokyny
směrnice
See
guidelines [T061228]
criteria [T061229]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Užij s deskriptory pro vybavení, pracovníky a programy, pro vývoj, testování a aplikaci norem adekvátních nebo přijatelných výkonů. Užij u chemikálií a léků pro normy identifikace, kvality a účinnosti. Patří sem hygienické nebo bezpečnostní normy v průmyslu a povoláních.
Scope Note
Used with facilities, personnel, and program headings for the development, testing, and application of standards of adequacy or acceptable performance and with chemicals and drugs for standards of identification, quality, and potency. It includes health or safety standards in industries and occupations.
Other Concepts
Annotation
subhead only; for standards in testing & performance of programs & procedures; with drugs for standards in assay techniques, quality & potency; see MeSH scope note in Introduction; indexing policy: Manual 19.8.67; DF: /stand or /ST CATALOG: may be subdivided geographically
History note
68; used with Category D, E, H-J, L & N 1968; D-F, H-J, L & N 1969-74; D, E, F4, G1-3, H-J, L & N 1975-89; D, E, F4, G1-2, I2-3, J & N2 1990 forward
Online Note
search policy: Online Manual; use: main heading/ST or ST (SH) or SUBS APPLY ST
Public Note
D1-23,25-27; E; F4; G1,2; I2; J; N2-4
Record number
Q000592
Persistent link
MeSH Tree

Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format