Display Documents Help
vše 3
MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
psychoonkologie
English Heading
Psycho-Oncology
See
Psychooncology [T000906850]
Psychosocial Oncology [T000906851]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Obor, který se zabývá vztahem fyzických, psychologických, sociálních, behaviorálních a etických aspektů nádorových onemocnění. Psychoonkologie zkoumá behaviorální a psychosociální faktory, které mohou ovlivnit průběh nemoci, riziko rakoviny, prevenci a detekci.
Scope Note
A specialty which deals with the interrelationship of physical, psychological, social, behavioral, and ethical aspects of cancer. Psycho-oncology examines the behavioral and psychosocial factors that may influence the course of the disease, cancer risk, prevention, and detection.
History note
2018
Public Note
2018
Record number
D000073320
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[ED] výchova
[HI] dějiny
[IS] přístrojové vybavení
[LJ] zákonodárství a právo
[MT] metody
[OG] organizace a řízení
[ST] normy
[TD] trendy
[SN] statistika a číselné údaje
[ES] etika
MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format