MeSH Genre Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
upozornění na možné pochybení v článku
English Heading
Expression of Concern
See
vyjádření zájmu redakce
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Expression of Concern je nástroj pro dodržování publikační etiky a pravidel, jestliže vyjdou najevo důležité skutečnosti až po vydání článku. Redakce časopisu se vždy snaží vyřešit vzniklou situaci dohodou s autory. Když se nedospěje k řešení, může časopis podniknout další kroky, jako je vydání upozornění pro čtenáře Expression of Concern (EOC). V krajním případě může zveřejnit Oznámení o stažení článku (retraction).
Scope Note
A notification about the integrity of a published article that is typically written by an editor and should be labelled prominently in the item title. It is the responsibility of the editor to initiate appropriate investigative procedures, discover the outcome of the investigation, and notify readers of that outcome in a subsequent published item. The outcome may require the publication of a retraction notice.
Annotation
This heading is used as a Publication Type. CATALOGER: Do not use.
History note
2018
Record number
D000075742
Persistent link
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format