MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
dendritické buňky
English Heading
Dendritic Cells
See
dendritické buňky interdigitující
plasmacytoidní dendritické buňky
See
Interdigitating Cells [T010880]
Veiled Cells [T010881]
Dendritic Cells, Interdigitating [T569486]
Plasmacytoid Dendritic Cells [T690532]
Dendritic Cells, Plasmacytoid [T690533]
Interdigitating Dendritic Cells [T690668]
Interstitial Dendritic Cells [T690680]
Dendritic Cells, Interstitial [T690681]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Specifické výrůstkovité buňky hematopoetického systému. Nacházejí se v celém lymfatickém systému a i v nelymfatických tkáních jako je např. KŮŽE a epitel střevního, dýchacího a reprodukčního ústrojí. Pohlcují a zpracovávají ANTIGENY, prezentují je T-BUŇKÁM a tím stimulují buňky imunitního systému. Liší se od nehematopoetických folikulárních dendritických buněk s podobnou morfologií a funkčností imunitního systému právě v produkci humorálních imunitních látek (PROTILÁTKY - TVORBA). dendritické buňky – buňky prezentující antigen APC (Antigen-Presented-Cells), uplatňují se v imunitních dějích (cit. Velký lékařský slovník online 2012, http://lekarske.slovniky.cz/)
Scope Note
Specialized cells of the hematopoietic system that have branch-like extensions. They are found throughout the lymphatic system, and in non-lymphoid tissues such as SKIN and the epithelia of the intestinal, respiratory, and reproductive tracts. They trap and process ANTIGENS, and present them to T-CELLS, thereby stimulating CELL-MEDIATED IMMUNITY. They are different from the non-hematopoietic FOLLICULAR DENDRITIC CELLS, which have a similar morphology and immune system function, but with respect to humoral immunity (ANTIBODY PRODUCTION).
Other Concepts
Annotation
do not confuse with DENDRITES; DENDRITIC CELLS, FOLLICULAR is also available
History note
87
Public Note
87
Record number
D003713
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[CY] cytologie
[DE] účinky léků
[EN] enzymologie
[IM] imunologie
[ME] metabolismus
[MI] mikrobiologie
[PS] parazitologie
[PA] patologie
[PH] fyziologie
[RE] účinky záření
[TR] transplantace
[UL] ultrastruktura
[CH] chemie
[VI] virologie
MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format