MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
endokrinologie
English Heading
Endocrinology
See
endokrinologie a metabolismus (specializace)
See
Endocrinology and Metabolism Specialty [T785891]
Metabolism and Endocrinology Specialty [T785892]
Related Descriptors
Preferred Concept
Scope Note
A subspecialty of internal medicine concerned with the metabolism, physiology, and disorders of the ENDOCRINE SYSTEM.
Other Concepts
Record number
D004704
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[ED] výchova
[HI] dějiny
[IS] přístrojové vybavení
[LJ] zákonodárství a právo
[MT] metody
[OG] organizace a řízení
[ST] normy
[TD] trendy
[SN] statistika a číselné údaje
[ES] etika
MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format