MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
zdravotnická povolání
English Heading
Health Occupations
See
Health Professions [T019028]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Povolání nebo jiné podnikatelské činnosti zaměřené na léčbu a prevenci nemocí. Pro zaměstnance z řad zdravotnického personálu (ale nejsou to lékaři), kteří pracují v oblasti lékařské technologie, fyzikální terapie atd., je k dispozici deskriptor \nelékařská zdravotnická povolání\"."
Scope Note
Professions or other business activities directed to the cure and prevention of disease. For occupations of medical personnel who are not physicians but who are working in the fields of medical technology, physical therapy, etc., ALLIED HEALTH OCCUPATIONS is available.
Annotation
do not confuse with OCCUPATIONAL HEALTH; ALLIED HEALTH OCCUPATIONS is also available; for health aides consider HEALTH WORKFORCE or ALLIED HEALTH PERSONNEL or specifics
History note
68; was HEALTH PROFESSIONS 1963-67
Online Note
use HEALTH OCCUPATIONS to search HEALTH PROFESSIONS 1966-67
Public Note
68; was HEALTH PROFESSIONS 1963-67
Record number
D006281
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[ED] výchova
[HI] dějiny
[LJ] zákonodárství a právo
[ST] normy
[TD] trendy
[SN] statistika a číselné údaje
[ES] etika
Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format