MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
nádory
English Heading
Neoplasms
See
nádorové onemocnění
rakovina
neoplazma
novotvar
tumory
neoplazie
nezhoubné nádory
benigní nádory
See
Malignancy [T000898778]
Malignant Neoplasms [T000922801]
Cancer [T027925]
Neoplasms, Benign [T027927]
Benign Neoplasms [T027928]
Tumors [T027929]
Neoplasia [T811769]
Neoplasm [T811770]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Patologický útvar tvořený tkání, jejíž růst se vymkl kontrole organismu a roste na něm nezávisle. Maligní (zhoubný) n. při svém růstu ničí okolní tkáně, zakládá dceřiná ložiska (metastázy) a má rovněž celkové účinky na organismus. Benigní (nezhoubný) n. roste ohraničeně a metastázy nezakládá; může však utlačovat okolní struktury (nebezpečné např. v mozku). Některé benigní n. se mohou po čase zvrhnout v n. zhoubné (malignizace). N. mohou vzniknout v jakékoliv tkáni a orgánu, přičemž nejčastější jsou v oblastech, kde dochází i za normálních okolností ke značnému množení buněk či k jejich stimulaci, např. pohlavními hormony (trávicí ústrojí, průdušky, prsy, ženské pohlavní ústrojí, prostata apod.). N. se označují koncovkou -om a nazývají se podle tkáně, z níž vznikají. Zhoubné epitelové n. (karcinomy) patří k nejdůležitějším n. u lidí. Nezhoubný n. ze žlázového epitelu je adenom, zhoubný n. se nazývá adenokarcinom. Zhoubné n. vycházející z pojiva, svalu, cév krvetvorné a lymfatické tkáně (srov. mezenchym) se označují jako sarkomy. Primární n. je nádor vzniklý prvotně v určitém orgánu (primárním n. plic je bronchogenní karcinom), jako sekundární n. určitého orgánu se označují metastázy. N. se rozeznávají histologickým vyšetřením, které může ve většině případů určit původ n. i jeho druh. V léčbě se uplatňuje chirurgické odstranění n., u zhoubného n. také ozařování a léčba cytostatiky. (uprav. podle Velký lékařský slovník online, 2015 http://lekarske.slovniky.cz)
Scope Note
New abnormal growth of tissue. Malignant neoplasms show a greater degree of anaplasia and have the properties of invasion and metastasis, compared to benign neoplasms.
Other Concepts
Annotation
general; prefer specifics; familial: consider also NEOPLASTIC SYNDROMES, HEREDITARY; metastatic cancer of unknown origin: index NEOPLASM METASTASIS
Consider Also
consider also terms at CANCER, CARCINO-, ONCO-, and TUMOR
History note
/diagnosis was NEOPLASM DIAGNOSIS 1964-65; /etiology was NEOPLASM ETIOLOGY 1964-65; /immunology was NEOPLASM IMMUNOLOGY 1964-65; /radiotherapy was NEOPLASM RADIOTHERAPY 1964-65; /therapy was NEOPLASM THERAPY 1964-65; NEOPLASM STATISTICS was heading 1964-65; CARCINOGENESIS was heading 1977
Public Note
/diagnosis was NEOPLASM DIAGNOSIS 1964-65; /etiology was NEOPLASM ETIOLOGY 1964-65; /immunology was NEOPLASM IMMUNOLOGY 1964-65; /radiotherapy was NEOPLASM RADIOTHERAPY 1964-65; /therapy was NEOPLASM THERAPY 1964-65; NEOPLASM STATISTICS was heading 1964-65; CARCINOGENESIS was heading 1977
Record number
D009369
Persistent link
Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format