MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
lékařská sociologie
English Heading
Sociology, Medical
See
sociologie lékařská
sociologie medicíny
See
Sociology of Medicine [T038188]
Medical Sociology [T038189]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Odvětví aplikované sociologie, užívající teorie a metody empirické sociologie k rozboru fenoménů zdraví a nemoci, stejně jako k analýze vztahů zdravotnického zařízení a zdravotnického povolání a pacienta. L. s. se tradičně dělí na 1. s. medicíny (of medicine), která se zabývá zdravotnictvím jako společenskou institucí a 2. sociologii v medicíně (in medicine), zabývající se sociálními podmínkami vzniku onemocnění. (cit. Velký lékařský slovník online, 2015 http://lekarske.slovniky.cz)
Scope Note
The study of the social determinants and social effects of health and disease, and of the social structure of medical institutions or professions.
Annotation
use for the specialty only
History note
80(78); was see under SOCIOLOGY 1978-79
Public Note
80; was see under SOCIOLOGY 1978-79
Record number
D012962
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[ED] výchova
[HI] dějiny
[IS] přístrojové vybavení
[LJ] zákonodárství a právo
[MT] metody
[OG] organizace a řízení
[ST] normy
[TD] trendy
[SN] statistika a číselné údaje
[ES] etika
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format