MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
nádorové kmenové buňky
English Heading
Neoplastic Stem Cells
See
neoplastické kmenové buňky
tumorové kmenové buňky
nádorové CFU
See
Neoplastic Colony-Forming Units [T042162]
Colony-Forming Units, Neoplastic [T042163]
Stem Cells, Neoplastic [T042165]
Tumor Stem Cells [T042166]
Cancer Stem Cells [T685599]
Tumor Initiating Cells [T813771]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Typ nádorové buňky s některými vlastnostmi buňky kmenové – je schopná proliferovat a měnit se na jakýkoliv typ nádorové buňky v daném nádoru. Nádorové kmenové buňky byly nalezeny u mnoha druhů rakoviny a předpokládá se, že se vyskytují u všech. Jsou to často právě nádorové kmenové buňky, které odolávají chemoterapii. (upraveno podle Wikipedie 2019 http://www.cs.wikipedia.org/)
Scope Note
Highly proliferative, self-renewing, and colony-forming stem cells which give rise to NEOPLASMS.
Other Concepts
History note
2008 (1984)
Public Note
2008; see TUMOR STEM CELLS 1986-2007; see STEM CELLS 1984-1985
Record number
D014411
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[CY] cytologie
[DE] účinky léků
[EN] enzymologie
[IM] imunologie
[ME] metabolismus
[MI] mikrobiologie
[PS] parazitologie
[PA] patologie
[PH] fyziologie
[RE] účinky záření
[TR] transplantace
[UL] ultrastruktura
[CH] chemie
[VI] virologie
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format