Display Documents Help
vše 229
psychologie 14
dějiny 8
MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
vtip a humor jako téma
English Heading
Wit and Humor as Topic
See
humor jako téma
vtipy
vtip (téma)
vtip jako téma
žert
See
Humor as Topic [T000943180]
Wit as Topic [T000944381]
Wit [T043600]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Komické vyjádření souvislostí mezi pojmy, které vyvolává pobavení a radost.
Scope Note
The comical expression of connections between ideas that awaken amusement and pleasure.
Other Concepts
Annotation
do not confuse with the Publication Type WIT AND HUMOR
History note
2008(1963)
Public Note
2008; see WIT AND HUMOR 1963-2007
Record number
D014925
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[HI] dějiny
[PX] psychologie
Entry combinations
vtip a humor jako téma [TU] terapeutické užití >>> terapie smíchem
MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format