MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
akutní myelomonocytární leukemie
English Heading
Leukemia, Myelomonocytic, Acute
See
leukémie myelomonocytární akutní
See
Myelomonocytic Leukemia, Acute [T045831]
Leukemia, Myeloid, Acute, M4 [T045833]
Myeloid Leukemia, Acute, M4 [T045834]
Leukemia, Myeloid, Naegeli-Type [T045835]
Myeloid Leukemia, Naegeli-Type [T045836]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Akutní myeloidní leukemie vyskytující se u dětí a zahrnující jak myeloidní tak i monocytoidní prekurzory. Alespoň 20% non-erytroidních buněk je monocytárního původu.
Scope Note
A pediatric acute myeloid leukemia involving both myeloid and monocytoid precursors. At least 20% of non-erythroid cells are of monocytic origin.
History note
89; LEUKEMIA, MYELOMONOCYTIC was see LEUKEMIA, MYELOCYTIC 1981-88; LEUKEMIA, NAEGELI-TYPE was see LEUKEMIA, MYELOCYTIC 1975-88
Online Note
use LEUKEMIA, MYELOID to search LEUKEMIA, MYELOMONOCYTIC 1981-88 & LEUKEMIA, NAEGELI-TYPE 1981-88
Public Note
89; LEUKEMIA, MYELOMONOCYTIC was see LEUKEMIA, MYELOCYTIC 1981-88; LEUKEMIA, NAEGELI-TYPE was see LEUKEMIA, MYELOCYTIC 1975-88
Record number
D015479
Persistent link
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format