MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
radiační onkologie
English Heading
Radiation Oncology
See
terapeutická radiologie
See
Radiology, Therapeutic [T055954]
Therapeutic Radiology [T055955]
Oncology, Radiation [T055956]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Specializace lékařské onkologie a radiologie týkající se radioterapie rakoviny.
Scope Note
A subspecialty of medical oncology and radiology concerned with the radiotherapy of cancer.
Other Concepts
Annotation
do not confuse entry term THERAPEUTIC RADIOLOGY (a specialty) with RADIOTHERAPY (a therapeutic technique)
History note
95
Public Note
95
Record number
D018787
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[ED] výchova
[HI] dějiny
[IS] přístrojové vybavení
[LJ] zákonodárství a právo
[MT] metody
[OG] organizace a řízení
[ST] normy
[TD] trendy
[SN] statistika a číselné údaje
[ES] etika
MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format