MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
syndrom akutního respiračního selhání
English Heading
Severe Acute Respiratory Syndrome
See
SARI
SARS
Severe Acute Respiratory Infection
syndrom náhlého selhání dýchání
těžký akutní respirační syndrom
See
Respiratory Syndrome, Severe Acute [T536435]
Respiratory Syndrome, Acute, Severe [T536436]
SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) [T851206]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Virové onemocnění projevující se vysokou horečkou, suchým kašlem, dušností nebo potížemi s dýcháním, a atypickou pneumonií. Pravděpodobným původcem je virus z rodu Coronavirus.
Scope Note
A viral disorder characterized by high FEVER, dry COUGH, shortness of breath (DYSPNEA) or breathing difficulties, and atypical PNEUMONIA. A virus in the genus CORONAVIRUS is the suspected agent.
Annotation
do not confuse with RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, NEWBORN or RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME
History note
2003
Public Note
2003
Record number
D045169
Persistent link
MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format