Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Porovnání použití alogenního štěpu acelulární dermální matrix a autologního pojivového štěpu pro zvětšení objemu měkkých tkání a překrytí vícečetných gingiválních recesů: Pětiletá preferenční klinická studie / Sebastian Kroiss, Florian Rathe, Robert Sader, Paul Weigl, Markus Schlee
Author
Kroiss, Sebastian
Private Practice, Pfeffenhausen, Germany

Rathe, Florian
Private Practice, Forchheim, Germany

Sader, Robert
Department of Maxillofacial Surgery, Goethe University Frankfurt, Frankfurt, Germany

Weigl, Paul
Carolinum Dental University Institute, Frankfurt, Germany; Department of Prosthetic Dentistry, Goethe-University Frankfurt, Frankfurt, Germany

Schlee, Markus
Private Practice, Forchheim, Germany; Department of Maxillofacial Surgery, Goethe University Frankfurt, Frankfurt, Germany

Cited source
Quintessenz. Parodontologie. 2020, roč. 21, č. 1, s. 75-82. ISSN: 1213-0125.
Date of issue
2020
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
Call number
NLK: B 2227 ; neváz. 820 b
Record number
bmc20007951
Persistent link
Internal Bibliographies/Indexes Note
Literatura
Clipboard
Further actions