Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Klinická praxe očima mentorů a studentů oboru všeobecná sestra / Yvetta Vrublová
Author
Vrublová, Yvetta
Ústav ošetřovatelství, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě

Cited source
Ošetřovatelské perspektivy (Print). 2018, roč. 1, č. 1, s. 81-86. ISSN: (OCoLC)1043899490; 2570-785X; 2571-0702 (online).
Date of issue
2018
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
DOI
Link
Call number
NLK: B 2862 ; neváz. 670 b
Record number
bmc20007733
Persistent link
Parallel Title Proper
Clinical practice from the viewpoint of mentors and nursing students
Abstract
Studium ošetřovatelství klade vysoké nároky na kvalitu a odbornost výuky. Odborná pra-xe patří mezi základní pilíře studia oboru všeobecná sestra. Při výuce odborné praxe spolupracují mentoři odborné výuky. Jejich postavení hraje významnou roli. Také pro studenty je tato situace odlišná. Nespolupracují v dané chvíli s vyučujícím, ale právě s odborníkem z praxe. Tato skutečnost s sebou přináší různé podněty. Cílem této práce je jejich analýza z pohledu mentorů a také z pohledu studentů. Jak mentoři, tak studenti poukazují na některé problémy, které se během praxe vyskytují a které je nutno řešit. Tyto podněty se týkají zejména etického přístupu, způsobu komunikace a dodržování standar-dů včetně studijního plánu
English Abstract
Nursing studies place high requirements on the quality and proficiency of education. Professional work experience is one of the basics during the study of the subject field "general nurse". Clinical mentors participate in students' placements. Their position is quite important and this situation is different for students too. At the specific moment they don't cooperate with a teacher but with a practitioner of a work experience. This fact brings different inducements. The goal of this work is their analysis from the viewpoint of mentors and also from the viewpoint of students. Both mentors and students point out to some problems that occur during the work experience and that have to be solved. These inducements are mainly about ethical attitudes, the way of communication and the observance of norms including the educational plan.
Internal Bibliographies/Indexes Note
Literatura
Clipboard
Further actions