Cover & TOC
Document type
monografie, grantové zprávy
monografie, grantové zprávy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Význam S100A11 (calgizzarinu) v patogenezi revmatoidní artritidy / řešitel Lucie Andrés Cerezo, příjemce Revmatologický ústav
Author
Date of issue
2019
Publisher
2019
Series
Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, grantové zprávy
Grant number
Link
Call number
NLK: online
Record number
MED00204830
Persistent link
Parallel Title Proper
Role of S100A11 (calgizzarin) in the pathogenesis of rheumatoid arthritis
Abstract
S100A11 patří do rodiny kalcium vázajících S100 proteinů. Některé S100 proteiny vykazují prozánětlivé vlastnosti cytokinů, mají vztah k aktivitě choroby a rentgenové progresi u pacientů s revmatoidní artritidou (RA). Byla popsána zvýšená exprese S100A11 v artrotické chrupavce a jeho vliv na hypertrofii chondrocytů, katabolismus chrupavky a zánět. Naše předběžná data ukazují signifikantně zvýšené hladiny S100A11 v séru a synoviální tekutině u pacientů s RA a jejich vztah k zánětu a aktivitě RA. Proto je naším cílem analyzovat S100A11 u pacientů s časnou a etablovanou RA a jeho vztah k laboratorním a klinickým markerům onemocnění a k rentgenové progresi. Bude zkoumán vliv S100A11 na buňky kloubního kompartmentu “in vitro“, a jeho intracelulární role. Očekáváme, že S100A11 bude mít vztah k aktivitě a rentgenovému poškození u pacientů s RA a přímo se podílet na procesu kloubního poškození a zánětu. Tento projekt by měl pomoci charakterizovat význam S100A11 v patogenezi RA.
English Abstract
S100A11 belongs to the family of calcium binding S100 proteins. Some S100 proteins exert cytokine-like properties and are associated with the activity of rheumatoid arthritis (RA) and with the structural progression. Recent papers show an accumulation of S100A11 in the cartilage of patients with osteoarthritis and its implication in chondrocytes hypertrophy, cartilage catabolism and inflammation. Our preliminary data show significant elevation of S100A11 in serum and synovial fluid and its relation to inflammation and disease activity in RA. Our aim is to analyze the levels of S100A11 in patients with early and established RA and their relation to the laboratory and clinical markers and to the radiographic progression of RA. The effect of extra- and intracellular S100A11 with respect to inflammation and tissue damage will be studied in vitro. We expect that S100A11 will correlate with the activity and structural progression of RA and take part in the process of joint destruction and inflammation. This project should help to characterize the role of S100A11 in the pathogenesis of RA.
General Note
Doba řešení: 2015-2018
Internal Bibliographies/Indexes Note
Obsahuje literaturu
Clipboard
Further actions
Digital library