Cover & TOC
Document type
monografie, grantové zprávy
monografie, grantové zprávy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Identifikace nových možností léčby chronické myeloidní leukémie pomocí systematické analýzy interaktomu proteinu BCR-ABL / řešitel Pavel Krejčí, příjemce Masarykova univerzita
Author
Krejčí, Pavel, 1974-
Masarykova univerzita. Lékařská fakulta
Date of issue
2019
Publisher
2019
Series
Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, grantové zprávy
Grant number
Link
Call number
NLK: online
Record number
MED00204831
Persistent link
Parallel Title Proper
Identification of novel therapeutic targets in chronic myeloid leukemia via systematic analysis of BCR-ABL interactome
Abstract
Chronická myeloidní leukémie (CML) je klonální myeloproliferativní onemocnění vznikající v důsledku chromosomální translokace, jež vede k produkci chimerického BCR-ABL proteinu s neregulovanou tyrosin kinázovou (TK) aktivitou. Inhibice BCR-ABL aktivity pomocí TK inhibitorů (TKI) představuje standard v léčbě CML. Ačkoliv většina pacientů pozitivně reaguje na administraci TKI, jejich použití nevede k eradikaci choroby. Skutečnost, že: i) pacienti s CML vyvinou resistenci vůči TKI v důsledku mutací v BCR-ABL, ii) TKI jsou neefektivní pro pomalu proliferující rakovinné kmenové buňky, a iii) řada dalších onkogenických signálních drah se spolupodílí na propagaci CML, vede k relapsu onemocnění. Hlavním cílem tohoto projektu je charakterizace interaktomu BCR-ABL zahrnujícího stabilně a transientně asociované proteiny v různých klinických fázích CML a identifikace protein-proteinových interakcí zodpovědných za přežívání buněk pozitivních na BCR-ABL. Výsledky tohoto projektu umožní identifikaci nových přístupů k léčbě CML.
English Abstract
Chronic myeloid leukemia (CML) is a clonal myeloproliferative disorder arising from chromosomal translocation producing a chimeric BCR-ABL protein with unregulated tyrosine kinase (TK) activity. Targeting of the BCR-ABL activity by the TK inhibitors (TKIs) is a frontline in treatment of the CML. While majority of the CML patients positively respond to the TKIs, their use does not cure the disease. The facts that the CML patients often acquire BCR-ABL mutations causing resistance to TKIs, that slowly proliferating cancer stem cells are poorly targeted with TKIs, and that other oncogenic pathways cooperate with the BCR-ABL in the CML development are all responsible for disease relapse. Main goal of the proposed project is to characterise the BCR-ABL interactome comprising of stably and transiently associated proteins in different clinical stages of CML along with identification of protein-protein interactions responsible for survival of the BCR-ABL positive cells. The results are to identify novel treatment strategies in CML.
General Note
Doba řešení: 2015-2018
Internal Bibliographies/Indexes Note
Obsahuje literaturu
Clipboard
Further actions
Digital library