Cover & TOC
Document type
monografie, grantové zprávy
monografie, grantové zprávy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Využití mikroRNA v mozkomíšním moku pro diagnostiku mozkových nádorů / řešitel Pavel Fadrus, příjemce Fakultní nemocnice Brno
Author
Date of issue
2019
Publisher
2019
Series
Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, grantové zprávy
Grant number
Link
Call number
NLK: online
Record number
MED00204833
Persistent link
Parallel Title Proper
Usage of cerebrospinal fluid microRNAs in diagnosis of brain tumors
Abstract
Gliomy tvoří morfologicky a prognosticky různorodou skupinu čítající více než 60 % všech primárních nádorů mozku. Rovněž i terapie se u jednotlivých typů do značné míry liší a proto její indikace velmi záleží na diagnóze. Nicméně současné diagnostické přístupy jsou u gliomů v mnoha případech limitovány jednak jejich lokalizací a jednak jejich často pozorovanou buněčnou heterogenitou. Z těchto důvodu je tedy nyní vyvíjeno značné úsilí vytvořit nový vyšetřovací přístup, který by pomohl zpřesnit diagnózu. MikroRNA (miRNA) tvoří skupinu krátkých nekódujících RNA, které jsou zapojeny do patogeneze mnoha nádorových onemocnění včetně gliomů a jejichž exprese bývá velmi často tkáňově specifická. Pozměněné hladiny miRNA asociovanými s některými typy mozkových nádorů byly navíc již několikrát pozorovány v mozkomíšním moku (CSF). Tyto skutečnosti naznačují, že by analýza miRNA v CSF pacientů postižených gliomem mohla vést k vytvoření nové diagnostické platformy umožňující přesnější stanovení diagnózy (např. přítomnost gliomových buněk vyššího stupně) a následně zlepšení jejich přežívání.
English Abstract
Gliomas constitute a morphologically and prognostically diverse group of neoplasms that accounts for more than 60% of primary brain tumors. Similarly, therapy also differs among particular grades of gliomas and, thus, its indication depends on accurate diagnosis. Nevertheless, current diagnostic approaches are limited by localization and tissue heterogeneity of gliomas. These facts clearly demonstrate the need for developing of new powerful diagnostic approach, which will increase an accuracy of glioma diagnosis. MicroRNAs (miRNAs) are a class of small non-coding RNAs that are involved in the pathogenesis of many cancers including gliomas and their expression pattern is often tissue specific. Moreover, altered levels of brain tumor specific miRNAs have been observed also in cerebrospinal fluid (CSF). From this perspective, analysis of CSF miRNAs in glioma patients presents a promising diagnostic approach enabling more accurate diagnosis of heterogeneous gliomas, which in a consequence could improve the survival of glioma patients.
General Note
Doba řešení: 2015-2018
Internal Bibliographies/Indexes Note
Obsahuje literaturu
Clipboard
Further actions
Digital library