Cover & TOC
Document type
monografie, grantové zprávy
monografie, grantové zprávy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Molekulární epidemiologie invazivního meningokokového onemocnění v České republice / řešitel Pavla Křížová, příjemce Státní zdravotní ústav
Author
Date of issue
2019
Publisher
2019
Series
Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, grantové zprávy
Grant number
Link
Call number
NLK: online
Record number
MED00204836
Persistent link
Parallel Title Proper
Molecular epidemiology of invasive meningococcal disease in the Czech Republic
Abstract
Cílem projektu je vyvinutí molekulární surveillance invazivního meningokokového onemocnění v České republice, který umožní odlišení případů selhání vakcinace od nepokrytí vakcínou a aktualizaci doporučení vakcinační strategie v souladu se zjištěnými výsledky. K dosažení cíle povedou tyto kroky: sběr izolátů N. meningitidis z invazivního meningokokového onemocnění, molekulární charakterizace všech izolátů N. meningitidis z invazivního meningokokového onemocnění klasickými sekvenačními typizačními metodami a sekvencí genů antigenů, implementace nových sekvenačních metod, tj. sekvenace celého genomu, implementace nové PCR metody, tj. RT-PCR pro bezkultivační molekulární charakterizaci kultivačně negativních případů invazivního meningokokového onemocnění, charakterizace vybraných izolátů N. meningitidis z invazivního meningokokového onemocnění metodou sekvenace celého genomu, analýza molekulárních charakteristik izolátů N. meningitidis, aktualizace doporučení vakcinační strategie podle zjištěných výsledků.
English Abstract
The objective of this project is to set up the molecular surveillance of invasive meningococcal disease in the Czech Republic to be able to distinguish between vaccine failure and non-coverage by vaccine and to update the vaccination strategy recommendations according to the molecular surveillance results. To achieve this objective, the following steps will be made: collection of N. meningitidis isolates from invasive meningococcal disease, molecular characterisation of all disease-associated N. meningitidis strains by classical nucleotide sequence-based typing methods and antigen gene sequencing, implementation of new sequencing methods, i.e. whole-genome sequencing, implementation of a new PCR method, i.e. RT-PCR for non-culture molecular characterisation of agents in culture-negative cases of invasive meningococcal disease, characterisation of selected disease-associated N. meningitidis strains by whole-genome sequencing, analysis of molecular characteristics of N. meningitidis isolates, update of vaccination strategy recommendations in accordance with the results obtained.
General Note
Doba řešení: 2015-2018
Internal Bibliographies/Indexes Note
Obsahuje literaturu
Clipboard
Further actions
Digital library