Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Možnosti cíleně modulovat poškozující zánět u nemocných s roztroušenou sklerózou biologiky cílícími na molekulu CD20 B lymfocytů se rozšiřují / prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc
Author
Krejsek, Jan, 1958-
Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN, Hradec Králové

Cited source
Remedia (Praha). 2020, roč. 30, č. 6, s. 596-600. ISSN: 0862-8947; 2336-3541 (online).
Date of issue
2020
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
Link
Call number
NLK: B 1736 ; neváz. 222 a
Record number
bmc21005583
Persistent link
MESH descriptor
B-lymfocyty (účinky léků, imunologie, patologie)
způsoby aplikace léků
hodnocení léčiv
lidé
zánět (farmakoterapie, imunologie, patofyziologie)
injekce intravenózní
injekce subkutánní
roztroušená skleróza (farmakoterapie, imunologie, patofyziologie)
antigeny CD20 (účinky léků, imunologie)
humanizované monoklonální protilátky (aplikace a dávkování, imunologie, farmakologie)
Keyword
Parallel Title Proper
Possibilities to modulate inflammation in patients suffering from multiple sclerosis by biologics targeting CD20 molecule on mature B cells are expanding
Abstract
Roztroušená skleróza (RS) je imunopatologická neurodegenerativní nemoc, v jejíž patofyziologii byla až donedávna zdůrazňována klíčová úloha abnormálně polarizovaných subsetů Th1 a Th17 lymfocytů. B lymfocytární systém nebyl u RS považován za podstatnou složku poškozujícího zánětu. Nyní je experimentálně doloženo a potvrzeno výsledky klinických studií, že B lymfocyty jsou naopak velmi podstatnou součástí imunopatogeneze RS. Biologika, která cílí na molekulu CD20 specificky vyjádřenou na zralých B lymfocytech, prokázala vynikající účinnost v léčbě RS. Výhodou této léčby je její dobrý bezpečnostní profil. Protektivní složky imunity jsou terapií anti‑CD20 ovlivněny minimálně a je zachována nejen tvorba ochranných protilátek, ale i obnova B lymfocytárního systému. Terapie anti‑CD20 ofatumumabem, plně humánní monoklonální protilátkou, která je aplikována subkutánně a jejíž schválení v této indikaci lze brzy očekávat, představuje kvalitativní rozšíření našich léčebných možností.
English Abstract
Multiple sclerosis (MS) is an immunopathological neurodegenerative disease in which the key role in pathophysiology was up to recently ascribed to the abnormally polarized Th1 and Th17 subsets of T cells. For a long time, the participation of B cell system was almost neglected. Recently, it has been supported by evidence both experimentally and clinically that B cells are an integral part of the immunopathogenesis of MS. Biological therapy targeting the CD20 molecule specifically expressed on mature B cells clearly demonstrated that this previous assumption was wrong as an excellent clinical response is achieved by this therapy with favorable safety profile. Protective components of immunity, such as the production of antibodies and the renewal of B cells, are preserved. Therapy of MS patients with anti‑CD20 fully human monoclonal antibody ofatumumab administered subcutaneously, soon to be approved in this indication, is the qualitative enrichment of our therapeutical armamentarium.
Internal Bibliographies/Indexes Note
Literatura
Clipboard
Further actions
Digital library