Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Pyoderma gangrenosum u těhotné pacientky - popis případu / A. Bártlová, M. Salavec
Author
Bartlová, Andrea
Klinika nemocí kožních a pohlavních, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta v Hradci Králové

Salavec, Miloslav, 1958-
Klinika nemocí kožních a pohlavních, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta v Hradci Králové

Cited source
Československá dermatologie. 2020, roč. 95, č. 6, s. 212-217. ISSN: 0009-0514; 1805-448X (elektronická verze).
Date of issue
2020
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
Link
Call number
NLK: A 64 ; neváz. 115
Record number
bmc21004799
Persistent link
MESH descriptor
infliximab (aplikace a dávkování, terapeutické užití)
dospělí
ulcerózní kolitida (diagnóza, farmakoterapie)
diferenciální diagnóza
kombinovaná farmakoterapie
ženské pohlaví
předloktí (patologie)
glukokortikoidy (aplikace a dávkování, škodlivé účinky, terapeutické užití)
lidé
imunosupresiva (aplikace a dávkování, škodlivé účinky, terapeutické užití)
komplikace těhotenství
gestační diabetes
hepatitida E (chemicky indukované, dietoterapie)
pyoderma gangrenosum (diagnóza, farmakoterapie, patologie)
Genre
Parallel Title Proper
Pyoderma Gangrenosum in a pregnant patient. Case report
Abstract
Autoři popisují případ gravidní 34leté nemocné s potvrzenou diagnózou pyoderma gangrenosum. Systémová kortikoidní terapie nevedla k ústupu obtíží, proto byla zahájena kombinovaná imunosupresivní léčba (kortikoidy, cyklosporin A a mykofenolát-mofetil), která vedla k postupnému hojení projevů. Komplikací byl vznik gestačního a steroidního diabetu. Po roce a půl od počátku kožních potíží došlo k manifestaci ulcerózní kolitidy. Léčba infliximabem vedla k remisi pyoderma gangrenosum a ulcerózní kolitidy a k ukončení ostatní imunosupresivní léčby. Článek poskytuje přehled současných poznatků o diagnostice a možnostech terapie tohoto onemocnění.
English Abstract
The authors present a case of a 34-year-old pregnant patient with confirmed diagnosis of pyoderma gangrenosum (PG). As systemic corticosteroid therapy had not resulted in lesion clearing, combined immunosupressive treatment (corticosteroids, cyclosporine A and mycophenolate mofetil) was administered that led to gradual healing of the lesions. Steroid and gestational diabetes developed as complications of therapy. Furthermore, ulcerative colitis was diagnosed year and a half after the appearance of skin lesions. The administration of infliximab led to remission of PG as well as ulcerative colitis and enabled the discontinuation of previous combined immosuppresive treatment. The article reviews recent knowledge of diagnostics and therapeutical approaches in this disease.
Clipboard
Further actions
Digital library