Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Sto šedesát let od izolace kokainu a 115 let od syntézy prokainu - historie lokálních anestetik a jejich objevitelů / J. Málek
Author
Málek, Jiří, 1956-
Klinika anesteziologie a resuscitace 3. lékařské fakulty UK a FN Královské Vinohrady Praha; Komise pro historii ČSARIM JEP

Cited source
Anesteziologie a intenzivní medicína. 2020, roč. 31, č. 4, s. 157-162. ISSN: 1214-2158; 1805-4412 (elektronická verze).
Date of issue
2020
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
Link
Call number
NLK: B 1737 ; neváz. 25 a
Record number
bmc21006858
Persistent link
MESH descriptor
anestetika lokální (dějiny)
kokain (škodlivé účinky, dějiny, izolace a purifikace)
lidé
lidokain (terapeutické užití)
prokain (terapeutické užití)
poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek (dějiny)
Genre
Parallel Title Proper
One hundred and sixty years since isolation of cocaine and 115 years since synthesis of procaine - history of local anaesthetics and their pioneers
Abstract
Článek podává přehled objevu kokainu, jeho anestetických i stimulačních účinků a historii syntézy a použití dalších vý znamných lokálních anestetik včetně osob, které se do této historie významně zapsaly.
English Abstract
The article presents discovery of cocaine, its anaesthetic and stimulative effects, history of synthesis and use of other signif icant local anaesthetics as well as notable names connected with this history.
Clipboard
Further actions
Digital library