Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Léčba arteriální hypertenze v době epidemie COVID‑19 / Prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC
Author
Václavík, Jan
Interní a kardiologická klinika, FN a LF Ostravské univerzity, Ostrava

Cited source
Medicína po promoci. 2021, roč. 22, č. 1, s. 45-53. ISSN: 1212-9445.
Date of issue
2021
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
Link
Call number
NLK: B 2230 ; neváz. 1063 a
Record number
bmc21013881
Persistent link
Keyword
Abstract
V současnosti je Česká republika, stejně jako většina ostatních západních zemí, zasažena pandemií onemocnění COVID‑19 vyvolávaného virem SARS‑CoV‑2. Dosavadní studie neprokázaly souvislost mezi medikací inhibitory systému renin‑angiotenzin a zvýšeným rizikem vzniku COVID‑19 nebo vyšší závažností jeho průběhu. Pacienti užívající inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) nebo blokátory angiotenzinových receptorů (ARB, tzv. sartany) by měli v léčbě těmito přípravky pokračovat, a to i během případné hospitalizace pro COVID‑19. V léčbě arteriální hypertenze bychom měli i v době epidemie postupovat dle platných doporučení. Cílové hodnoty krevního tlaku v ordinaci jsou pro všechny pacienty s hypertenzí < 140/90 mm Hg, v případě dobré tolerance léčby by měly být kolem 130/80 mm Hg nebo nižší. Ve farmakoterapii preferujeme kombinace inhibitoru ACE nebo sartanu s blokátorem kalciových kanálů a/nebo s diuretikem, betablokátory zůstávají vyhrazeny pro specifické indikace. Kombinační léčba má být u většiny pacientů zahájena již od počátku, optimálně ve formě fixní dvojkombinace. Cílových hodnot krevního tlaku bychom měli dosáhnout do tří měsíců od zahájení léčby.
English Abstract
Currently, the Czech Republic, like most other Western countries, is affected by the pandemic of COVID‑19, caused by the SARS‑CoV‑2 virus. Studies to date did not show increased risk of developing COVID‑19 or greater severity of its course with medication of renin‑angiotensin system inhibitors. Patients taking angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEIs) or angiotensin receptor blockers (ARBs) should continue treatment with these products, including during hospitalization for COVID‑19. We should continue to follow the current guidelines for the treatment of arterial hypertension. The goal office blood pressure is <140/90 mm Hg for all hypertensive patients, in case of good tolerance of treatment around 130/80 mm Hg or lower. In pharmacotherapy we prefer the combinations of an ACE‑inhibitor or angiotensin receptor blocker with a calcium channel antagonist and/or a diuretic, beta blockers remain reserved for specific indications. In most patients, combination therapy should be initiated from the beginning of treatment, optimally in the form of a fixed drug combination. We should reach goal blood pressure within 3 months of starting treatment.
Internal Bibliographies/Indexes Note
Literatura
Clipboard
Further actions
Digital library