Cover & TOC
Document type
monografie, knihy, e-knihy
monografie, knihy, e-knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Blood and Blood Components, Hematopoiesis, Selected Methods Used in Cytology, Histology and Hematology / al. Křížková Věra et
Author
Date of issue
2021
Edition
1. elektronické vydání
Publisher
Praha : Karolinum, 2021
Physical description
1 online zdroj (90 stran)
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, knihy, e-knihy
ISBN
978-80-246-4709-8 (print)
978-80-246-4720-3 (online ; pdf)
Link
Call number
NLK: ebook
Record number
bpt510711186
Persistent link
Other Edition in Another Medium
Blood and blood components : hematopoiesis, selected methods used in cytology, histology, and hematology / Věra Křížková et al. First edition. Prague : Charles University, Karolinum Press, 2021. 89 stran : ilustrace, tabulky ; 23 cm.. ISBN: 978-80-246-4709-8 (brožováno)
Abstract
Na téma krev a hematopoéza je možné se dívat z různých úhlů pohledu. Publikace obsahuje popisnou část i bohatou obrazovou dokumentaci jak mikrofotografií jednotlivých vývojových stadií krevních elementů a samotných krevních elementů, tak i jejich vybraných patologických odchylek. Krevní elementy jsou zachyceny v periferní krvi a v kostní dřeni. Zahrnuty jsou také elektronogramy a originální schémata vzniklá na jejich podkladě. Začleněn je popis krevních skupin a jejich vývoje. V neposlední řadě je publikace doplněna o vybrané metody zkoumání krve. Věříme, že se tak pre- i postgraduálním studentům medicíny a souvisejících disciplín dostane důležitá pomůcka nejen pro studium preklinických, ale i klinických oborů.
Clipboard
Further actions