Obálka a obsah
Typ dokumentu
monografie, knihy, e-knihy
monografie, knihy, e-knihy
Záznam dokumentu
Zdroj: katalogy Medvik
Název
Blood and Blood Components, Hematopoiesis, Selected Methods Used in Cytology, Histology and Hematology / al. Křížková Věra et
Autor
Datum vydání
2021
Vydání
1. elektronické vydání
Nakladatelské údaje
Praha : Karolinum, 2021
Fyzický popis
1 online zdroj (90 stran)
Jazyk
čeština
Země
Česko
Typ dokumentu
monografie, knihy, e-knihy
ISBN
978-80-246-4709-8 (print)
978-80-246-4720-3 (online ; pdf)
Odkaz
Signatura
NLK: ebook
Číslo záznamu
bpt510711186
Persistentní link
Vydání na jiném nosiči
Blood and blood components : hematopoiesis, selected methods used in cytology, histology, and hematology / Věra Křížková et al. First edition. Prague : Charles University, Karolinum Press, 2021. 89 stran : ilustrace, tabulky ; 23 cm.. ISBN: 978-80-246-4709-8 (brožováno)
Abstrakt
Na téma krev a hematopoéza je možné se dívat z různých úhlů pohledu. Publikace obsahuje popisnou část i bohatou obrazovou dokumentaci jak mikrofotografií jednotlivých vývojových stadií krevních elementů a samotných krevních elementů, tak i jejich vybraných patologických odchylek. Krevní elementy jsou zachyceny v periferní krvi a v kostní dřeni. Zahrnuty jsou také elektronogramy a originální schémata vzniklá na jejich podkladě. Začleněn je popis krevních skupin a jejich vývoje. V neposlední řadě je publikace doplněna o vybrané metody zkoumání krve. Věříme, že se tak pre- i postgraduálním studentům medicíny a souvisejících disciplín dostane důležitá pomůcka nejen pro studium preklinických, ale i klinických oborů.
Schránka
Další akce