Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Screening psychických poruch indukovaných život ohrožujícími chorobami, ale i obavami z covidové pandemie / PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., doc. MUDr. Zdeněk Boleloucký, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc., prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D., prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D., MUDr. Martin Štork, Ph.D., MUDr. Zuzana Adamová, Ph.D
Author
Klimeš, Jeroným, 1967-
Soukromá psychologická ambulance Praha 9 – Újezd nad Lesy

Boleloucký, Zdeněk, 1936-
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

Adam, Zdeněk, 1953-
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

Pour, Luděk
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

Krejčí, Marta, 1969-
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

Štork, Martin
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

Adamová, Zuzana
Chirurgické oddělení Vsetínské nemocnice

Cited source
Acta medicinae. 2021, roč. 10, č. 8-9, s. 82-89. ISSN: 1805-398X.
Date of issue
2021
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
Link
Call number
NLK: B 2665 ; neváz. 1060
Record number
bmc21022357
Persistent link
Clipboard
Further actions