Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Skutečně více tromboembolií u kritických pacientů s COVID-19? / Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc
Author
Drábková, Jarmila, 1934-
KARIM - NIP/DIOP FN Motol, Praha

Cited source
Referátový výběr z anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. 2021, roč. 68, č. 2, s. 17-18. ISSN: 1212-3048; 1805-4005 (online verze).
Date of issue
2021
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
Link
Call number
NLK: online
Record number
bmc21023063
Persistent link
General Note
Varia
Internal Bibliographies/Indexes Note
Literatura
Clipboard
Further actions
Digital library