Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Bartůněk, Petr, 1939-
Note Biographic
Narozen 28. 3. 1939 v Praze. MUDr., CSc., docent Karlovy Univerzity; věnuje se převážně kardiální formě lymeské boreliózy, též autor cestopisných reportáží a sběratel medicínských historek.
Affiliation
I. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie I. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha
Affiliation
IV. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
IV. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Affiliation
IV. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Affiliation
IV. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
IV. interní klinika, 1. LF UK, Praha
Affiliation
IV. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
IV. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Record number
jk01010999
Persistent link
Source of Verification

Bartůněk, Petr: Další prosím--! : téméř 500 historek ze světa operačních sálů, poslucháren a ordinací, téměř 500 převážně úsměvných příběhů ze života lékařů, mediků, zdravotních sester a pacientů. [Břeclav] : Presstempus, 2003 (autoritní forma)
PNP-LA ()
Bartůněk, Petr et al.: Lymeská borelióza. 3., dopl. a přeprac. vyd.. -- Praha : Grada, 2006 (datum narození, biografické údaje)
Káš, Svatopluk: Slovník českých lékařů-spisovatelů. Praha : Galén, 2011 (datum narození, biografické údaje)
www(doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. - Představujeme - Rozhovory - Zdravotnictví a medicína), cit. 21. 5. 2018 (profesní data)
Display format