Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Haškovcová, Helena, 1945-
Note Biographic
Narozena 19. 8. 1945 v Praze. Prof. RNDr. PhDr., profesorka lékařské etiky, imunoložka, hematoložka a gerontoložka, bioložka, filozofka (Ústav lékařské etiky, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha).
Affiliation
Fakulta humanitních studií UK
Affiliation
Fakulta humanitních studií UK Praha
Affiliation
Fakulta humanitních studií UK v Praze
Affiliation
Fakulta humanitních studií UK, Praha
Affiliation
Fakulta humanitních studií UK, Praha; CELLO (Centrum expertizy dlouhodobé péče a dlouhověkosti)
Affiliation
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
Affiliation
Fakulta humanitních studií Univerzity Komenského, Praha 5
Affiliation
Fakulta humanitních studií, UK Praha
Affiliation
Fakulta humanitních studií, UK, Praha
Affiliation
Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova Praha
Affiliation
Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha
Affiliation
Fakulta humanitních stuií UK, Praha
Affiliation
Fakulta humatních studií UK, Praha
Affiliation
FHS, UK Praha
Affiliation
Kabinet gerontologie a geriatrie ILF, Praha
Affiliation
Katedra psychosociálních věd a speciální etiky HTF UK
Affiliation
Oddělení péče o nemocné III. interní katedry, FVL UK, Praha; Kabinet geriatrie ILF, Praha
Affiliation
Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Praha
Affiliation
UK Praha, Fakulta humanitních studií
Affiliation
Ústav humanitní výchovy a sociálního lékařství 3. LF UK Praha
Record number
jk01040120
Persistent link
Source of Verification

Her Manuálek o etice a vstřícném chování. Praha: Galén, 1998. ()
Display format