Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Honzák, Radkin, 1939-
Note Biographic
Narozen 30.3.1939 v Praze. MUDr., CSc., psychiatr, zaměřen na psychosomatickou medicínu, psychoterapii, lékařskou psychologii a komunikaci (Psychiatrická léčebna, Praha - Bohnice; Ústav všeobecného lékařství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Psychiatrická ambulance, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha; ambulance gastroenterologického pracoviště REMEDIS, Praha).
Author's profile
Byl vedoucím redaktorem časopisu Praktický lékař (1993-2006).
Affiliation
1. LF UK, Ústav všeobecného lékařství, Praha
Affiliation
Ambulantní psychiatr IKEM a REMEDIS; Psychiatrická nemocnice Bohnice; Ústav všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Affiliation
IKEM Praha
Affiliation
IKEM Praha; 1. LF UK Praha; Nemocnice Bohnice, Praha
Affiliation
IKEM, Praha
Affiliation
IKEM, REMEDIS, Psychiatrická léčebna Bohnice, ÚVL 1. LF UK, Praha
Affiliation
IKEM; Remedis, s.r.o.
Affiliation
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Affiliation
Intitut klinické a experimentální medicíny, Praha
Affiliation
Odd. psycho-logie, -terapie a -somatiky, 1. LF UK, Praha
Affiliation
Oddělení lékařské psychologie 1. LF UK Praha
Affiliation
psychiatr
Affiliation
Psychiatr IKEM, Praha 4
Affiliation
psychiatr, IKEM, Praha 4
Affiliation
psychiatr, Praha
Affiliation
Psychiatrická a psychologická klinika s.ro., Praha
Affiliation
Psychiatrická ambulance, Institut klinické a experimentální léčby
Affiliation
Psychiatrická katedra IPVZ Praha a IKEM Praha
Affiliation
Psychiatrická katedra IPVZ Praha; Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK Praha; Psychiatrická ambulance IKEM Praha
Affiliation
Psychiatrická katedra IPVZ, Praha; Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha; IKEM Praha
Affiliation
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Affiliation
Psychiatrická léčebna v Kroměříži
Affiliation
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha
Affiliation
Psychiatrická nemocnice Bohnice; IKEM Praha; Ústav všeobecného lékařství 1 LF UK v Praze;
Affiliation
Psychiatrická nemocnice Bohnice; Klinika ambulantní psychiatrie a psychoterapiie, Praha
Affiliation
Psychiatrická nemocnice, Bohnice
Affiliation
Remedis, s. r. o., Praha; IKEM, Praha
Affiliation
soudní znalec v oboru gynekologie dětí a dospívajících, Trutnov
Affiliation
Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP
Affiliation
Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP; Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, IKEM, Praha
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Ústav všeobecného lékařství, Praha
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty UK Praha ; IKEM Praha
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty, Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK a IKEM, Praha
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK Praha ; IKEM Praha
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze, Praha 2
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze; Nefrologická klinika IKEM
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze; Psychiatrická ambulance IKEM, Praha; Psychiatrická léčebna Praha-Bohnice
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze; Psychiatrická ambulance IKEM; Psychiatrická léčebna Bohnice ; Psychiatrická ambulance Remedis s.r.o.
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, IKEM
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, IKEM, Praha
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, IKEM; Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha 2
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Psychiatrická léčebna Bohnice; IKEM; REMEDIS s. r. o., Praha
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK; IKEM; PL Bohnice, Praha
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK; Ppsychiatrická ambulance IKEM; PL Bohnice, Praha
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK; Psychiatrická ambulance IKEM, Praha
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK; Psychiatrická ambulance IKEM; PL Bohnice, Praha
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK; Psychiatrická ambulance Institutu klinické a experimentální medicíny, Praha
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK; Psychiatrická ambulance, IKEM
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK; Psychiatrická nemocnice Bohnice; IKEM, Praha; Remedis, s.r.o., Praha
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Ústav všeobecného lékařství, 1. LF UK, Praha
Affiliation
ÚVL 1. LF UK v Praze
Affiliation
vedoucí oddělení lékařské psychologie, psychoterapie a psychosomatiky 1. LF UK, Praha
Record number
jn19990209257
Persistent link
Source of Verification

Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. století. Praha: Kdo je kdo, 1998. ()
Honzák, R.: Komunikační pasti v medicíně. 2. dopl. vyd. Praha: Galén, 1999. ()
John, Ctirad - Svačina, Štěpán - Houdek, František: O duši lékaře. Praha, 2012, s. 235-243. (rok a místo narození, profesní data)
Display format