Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Povýšil, Ctibor, 1943-
Note Biographic
Narozen 10. 3. 1943 v Praze. Prof. MUDr., DrSc., patolog, anatom, vedoucí Ústavu patologie 1. LF UK a VFN v Praze (v letech 1989-2000 vedl také jeho předchůdce - II. patologicko-anatomický ústav FVL UK) a vedoucí katedry patologie IPVZ. Předseda Společnosti patologů. Zabývá se klasifikací nádorů kostí.
Author's profile
Manželka je rovněž lékařka-patoložka doc. MUDr. Viera Povýšilová (*1943).
Affiliation
-
Affiliation
1. lékařská fakulta UK Praha
Affiliation
1st Faculty of Medicine, Charles University, Institute of Pathology, Prague, Czech Republic
Affiliation
2nd Department of Pathology, 1st Medical Faculty, Charles University, Prague
Affiliation
člen redakční rady časopisu „Pohybové ústrojí“ a „SPT ČLS JEP“
Affiliation
Department of Pathology of the 1st Medical Faculty 
of Charles University
Affiliation
Department of Pathology, 1st Medical Faculty of Charles University, Studničkova 2, Prague 2, 12800, Czech Republic
Affiliation
Department of Pathology, First Faculty of Medicine and General University Hospital, Charles University in Prague
Affiliation
Department of Pathology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital in Prague
Affiliation
Department of Pathology, First Faculty of Medicine, Charles University Prague
Affiliation
Department of Pathology, General University Hospital, 1st Faculty od Medicine, Charles University, Prague
Affiliation
II. Patologickoanatomický ústav 1. LF UK, Praha
Affiliation
Institut patologické anatomie 1. LF UK Praha
Affiliation
Institute of Pathological Anatomy 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Pathology, 1st Faculty of Medicine and General University Hospital, Prague; Radiology Department, Homolka Hospital, Prague; Department of Otorhinolagylaryngology, Head and Neck Surgery, 1st Faculty of Medicine and University Hospital Motol, Prague
Affiliation
Institute of Pathology, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Pathology, 1st Medical Faculty and General Faculty Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Pathology, 1st Medical Faculty, Charles University, Institute for Postgraduate Medical Studies, Studnickova 2, 128 00, Prague 2, Czech Republic. ctibor.povysil@lf1.cuni.cz
Affiliation
Institute of Pathology, Department of Orthopaedics and Department of Radiodiagnostics of 1st Medical Faculty, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Pathology, Department of Orthopaedics of 1st and 2nd Medical Faculty, Charles University, Prague
Affiliation
Institute of Pathology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital in Prague, Prague
Affiliation
Institute of Pathology, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Pathology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital in Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Pathology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, and General University Hospital in Prague
Affiliation
Institute of Pathology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Pathology, Charles University and General Faculty Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Pathology, Charles University and General University Hospital in Prague
Affiliation
Patologicko-anatomický ústav, 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Patologicko-anatomický ústav, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Patologicko-anatomický ústav, 1. LF UK Praha
Affiliation
Patologicko-anatomický ústav, 1. LF UK, Praha
Affiliation
Patologický ústav 1. LF UK a VFN Praha
Affiliation
Společnost pro pojivové tkáně ČLS JEP z.s.
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Ústav patologie
Affiliation
Ústav patologie 1. lékařské fakulty Karlovy univerzity v Praze
Affiliation
Ústav patologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha
Affiliation
Ústav patologie 1. LF UK a VFN
Affiliation
Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Ústav patologie 1. LF UK a VFN, IKEM, Praha
Affiliation
Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Studničkova 2, 128 00 Praha 2
Affiliation
Ústav patologie, 1. lékařská fakulta a VFN, Praha
Affiliation
Ústav patologie, 1. lékařská fakulta, Karlova universita, Praha, Česká republika
Affiliation
Ústav patologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, VFN, Praha
Affiliation
Ústav patologie, 1. LF UK a VFN v Praze; Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, 1. LF UK v Praze
Affiliation
Ústav patologie, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Ústav patologie, VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
Ústav patologie1. LF UK a VFN Praha
Record number
jn20001103579
Persistent link
Source of Verification

Prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc., přednosta ústavu patologie VFN a 1. LF UK. Nemocnice, 2000, č. 3, s. 19. (907 upřesnění profese)
Sulková, S. Hemodialýza. Praha: Maxdorf, 2000. ()
K životnímu jubileu Prof. MUDr. C. Povýšila, DrSc. Nemocnice, 2003, č. 1, s. 43-45. (rok narození 1943.)
Dudorkinová, D. K životnímu jubileu prof. MUDr. C. Povýšila, DrSc. Česko-slovenská patologie,roč. 39/48, č. (2003)1, s. 42-43. ()
Prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. z Ústavu patologie 1. LF a VFN Praha. Nemocnice, č. 2 (2003), s. 46. ()
Mařík, I. Prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc. - šedesátiletý. Pohybové ústrojí, roč. 10, č. 3-4 (2003), s. 211-215. ()
Hořejší: Křeslo pro Fausta 2008, s. 214-230. ()
Display format