Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Staněk, Vladimír, 1933-
Note Biographic
Narozen 30. 6. 1933 v Praze. Profesor vnitřního lékařství (1998), MUDr., CSc. Po absolvování FVL UK v Praze v roce 1958 pracoval nejprve jako sekundární lékař v okresních nemocnicích. V letech 1964-68 byl odborným pracovníkem v Ústavu pro choroby oběhu krevního v Praze-Krči. Od roku 1970 pak pracuje v IKEM Praha, nejprve jako vedoucí koronární jednotky a v letech 1989-2001 jako přednosta Kliniky kardiologie. Od roku 1992 vede též Subkatedru kardiologie IPVZ. Věnuje se kardiopulmonární fyziologii, chlopenním vadám, akutní koronární péči a ischemické chorobě srdeční. V letech 1990-1995 byl předsedou České kardiologické společnosti.
Affiliation
Cardiology Department, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Cardiology Department, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic. Electronic address: vlst@ikem.cz.
Affiliation
Department of Cardiologiy, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Cardiology, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague
Affiliation
Department of Cardiology, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Cardiology, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Emeritní přednosta Kliniky kardiologie IKEM v Praze
Affiliation
IKEM, Klinika kardiologie, Praha
Affiliation
IKEM, Praha
Affiliation
Institut klinické a experimentální medicíny Praha
Affiliation
Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic
Affiliation
Instituve for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic
Affiliation
Kardiocentrum Institutu klinické a experimentální medicíny, Praha
Affiliation
Klinika kardiologie a Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, IKEM, Praha
Affiliation
Klinika kardiologie IKEM, Praha
Affiliation
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny
Affiliation
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Affiliation
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
Affiliation
Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha
Record number
jn20000402271
Persistent link
Source of Verification

Widimský, J. K sedmdesátinám prof. MUDr. Vladimíra Staňka, CSc. Cor et Vasa, roč. 45, č. 5 (2003), s. K79. ()
Špinar: Profesor MUDr. Vladimír Staněk, CSc., vynikající kardiolog a milovník rychlých kol. Cor et Vasa, roč. 50, č. 7-8 (2008), s. K108-K111. (profesní data)
Who is ... (v České republice). 2008, s. 1381. ()
Display format