Osoba [autoritní forma]
Zdroj: autority Medvik
Hlavní záhlaví
Třeška, Vladislav, 1957-
Biografická poznámka
Narozen 13. 11. 1957 v Plzni. Prof. MUDr., DrSc., chirurg (přednosta Chirurgické kliniky FN a LF UK v Plzni od roku 1999). Zabývá se cévní a transplantační chirurgií. Publikace z oboru.
Viz
Třeška, Vladimír, 1957-
Afiliace
-
Afiliace
Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň; Onkologické a radioterapeutické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň; Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Plzeň
Afiliace
Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze; Radioterapeutická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta v Plzni; Chirurgická klinika Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta v Plzni
Afiliace
Clinic of Surgery, MF Charles University, Teaching Hospital in Pilsen
Afiliace
Deparment of Surgery and Biomedical Center, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague
Afiliace
Department of Surgery Teaching Hospital in Pilsen Czech Republic
Afiliace
Department of Surgery, Faculty Hospital in Pilsen, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague, Pilsen, Czech Republic.
Afiliace
Department of Surgery, Faculty Hospital in Pilsen, Pilsen, Czech Republic
Afiliace
Department of Surgery, Faculty of Medicine and Teaching Hospital in Pilsen, Charles University
Afiliace
Department of Surgery, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague, Pilsen 30460, Czech Republic.
Afiliace
Department of Surgery, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague, University Hospital in Pilsen, Czech Republic
Afiliace
Department of Surgery, Charles University Hospital in Pilsen
Afiliace
Department of Surgery, Charles University Hospital, School of Medicine, Pilsen, Czech Republic
Afiliace
Department of Surgery, Charles University in Prague, Faculty of Medicine, Pilsen, Czech Republic
Afiliace
Department of Surgery, Charles University in Prague, Medical School and Teaching Hospital Pilsen, Pilsen, Czech Republic.
Afiliace
Department of Surgery, Charles University, Faculty of Medicine in Pilsen, University Hospital in Pilsen
Afiliace
Department of Surgery, Charles University, Medical School and Teaching Hospital Plzeň, Czech Republic
Afiliace
Department of Surgery, Medical Faculty and Teaching Hospital Pilsen, Charles University Prague, Czech Republic
Afiliace
Department of Surgery, Medical School and Teaching Hospital Pilsen, Charles University in Prague, Alej Svobody 80, 304 60 Pilsen, Czech Republic.
Afiliace
Department of Surgery, Medical School and Teaching Hospital Pilsen, Charles University in Prague, Czech Republic
Afiliace
Department of Surgery, Medical School and Teaching Hospital Pilsen, Charles University Prague, Pilsen, Czech Republic
Afiliace
Department of Surgery, Medical School and University Hospital Pilsen, Charles Univesity in Prague
Afiliace
Department of Surgery, School of Medicine, Charles University Plzen, Prague. TRESKA@fnplzen.cz
Afiliace
Department of Surgery, Teaching Hospital and Faculty of Medicine, Charles University, Pilsen, Czech Republic
Afiliace
Department of Surgery, Teaching Hospital and Medical School in Pilsen, Charles University
Afiliace
Department of Surgery, Teaching Hospital and Medical School Pilsen, Charles University Prague
Afiliace
Department of Surgery, University Hospital and Medical Faculty in Pilsen, Czech Republic
Afiliace
Department of Surgery, University Hospital and Medical School, Pilsen
Afiliace
Department of Surgery, University Hospital in Pilsen, Czech Republic
Afiliace
Department of Surgery, University Hospital in Pilsen, Charles University in Prague, Pilsen, Czech Republic
Afiliace
Department of Surgery, University Hospital Pilsen
Afiliace
Department of Surgery, University Hospital Pilsen; School of Medicine in Pilsen, Charles University
Afiliace
Department of Surgery, University Hospital, Faculty of Medicine in Pilsen, Pilsen, Czech Republic treska@fnplzen.cz.
Afiliace
Department of Surgery, University Hospital, Plzen, Czech Republic
Afiliace
Department of Surgery, University Hospital, School of Medicine, Pilsen, Czech Republic
Afiliace
Dept. of Surgery, Univ. Hospital, Plzeň
Afiliace
Dept. of Surgery, Univ. Hospital, Plzen, Czech Republic
Afiliace
Dept. of Surgery, University Hospital, Pilsen
Afiliace
Dept. of Surgery, University Hospital, Plzeň
Afiliace
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta v Plzni
Afiliace
FN a LF UK v Plzni
Afiliace
FN a LF UK v Plzni, Chirurgická klinika, Plzeň
Afiliace
FN a LFUK v Plzni
Afiliace
FN Plzeň
Afiliace
Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Pilsen and Department of Surgery, Faculty Hospital in Pilsen
Afiliace
Charles University, Pilsen, Czech Republic
Afiliace
Chirugická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň
Afiliace
Chirurgická a Radiodiagnostická klinika FN a LF UK, Plzeň, ČR
Afiliace
Chirurgická a Radiodiagnostická klinika LF UK a FN Plzeň, ČR
Afiliace
Chirurgická klinika a FN Plzeň
Afiliace
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
Afiliace
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova
Afiliace
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Plzeň
Afiliace
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Plzeň, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova
Afiliace
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Plzeň; Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova
Afiliace
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice, Plzeň
Afiliace
Chirurgická klinika FF UK a FN, Plzeň
Afiliace
Chirurgická klinika FN a LF UK v Plzni
Afiliace
Chirurgická klinika FN a LF UK, Plzeň
Afiliace
Chirurgická klinika FN a LF Univerzity Karlovy v Plzni
Afiliace
Chirurgická klinika FN a LFUK Plzeň
Afiliace
Chirurgická klinika FN a LFUK v Plzni
Afiliace
Chirurgická klinika FN Plzeň
Afiliace
Chirurgická klinika FN Plzeň a 1. LF UK v Plzni; Biomedicínské centrum LF UK v Plzni
Afiliace
Chirurgická klinika FN Plzeň a LF UK v Plzni
Afiliace
Chirurgická klinika FN Plzeň a LF Univerzity Karlovy v Plzni
Afiliace
Chirurgická klinika FN Plzeň a LFP UK
Afiliace
Chirurgická klinika FN Plzeň-Lochotín
Afiliace
Chirurgická klinika FN v Plzni
Afiliace
Chirurgická klinika FN, Plzeň
Afiliace
Chirurgická klinika FN, Plzeň,
Afiliace
Chirurgická klinika Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Plzeň
Afiliace
Chirurgická klinika Lékařské fakulty v Plzni, Univerzita Karlova
Afiliace
Chirurgická klinika Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy v Praze
Afiliace
Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň
Afiliace
Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzeň
Afiliace
Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni
Afiliace
Chirurgická klinika LF UK a FN, Plzeň
Afiliace
Chirurgická klinika LF UK a FN, Plzeň
Afiliace
Chirurgická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň
Afiliace
Chirurgická klinika LF UKa FN, Plzeň
Afiliace
Chirurgická klinika LF Univerzity Karlovy a FN Plzeň
Afiliace
Chirurgická klinika LF Univerzity Karlovy a FN v Plzni
Afiliace
Chirurgická klinika LF v Plzni, UK FN Plzeň
Afiliace
Chirurgická klinika LFUK a FN v Plzni
Afiliace
Chirurgická klinika LFUK a FN v Plzni; Traumatologické centrum LFUK a FN v Plzni
Afiliace
Chirurgická klinika LFUK v Plzni a FN Plzeň
Afiliace
Chirurgická klinika v Plzni
Afiliace
Chirurgická klinika, FN Plzeň
Afiliace
Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova
Afiliace
Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Lochotín, Plzeň
Afiliace
Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň
Afiliace
Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova
Afiliace
Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika; Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň, Česká republika
Afiliace
Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni
Afiliace
Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice v Plzni; Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze
Afiliace
Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice, Plzeň
Afiliace
Chirurgická klinika, FN a LF v Plzni, Univerzita Karlova v Praze
Afiliace
Chirurgická klinika, FN Plzeň
Afiliace
Chirurgická klinika, FN Plzeň a LF UK
Afiliace
Chirurgická klinika, FN Plzeň-Lochotín
Afiliace
Chirurgická klinika, FN, Plzeň
Afiliace
Chirurgická klinika, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Plzni, Karlova univerzita v Praze
Afiliace
Chirurgická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Plzeň
Afiliace
Chirurgická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a FN Plzeň
Afiliace
Chirurgická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
Afiliace
Chirurgická klinika, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze
Afiliace
Chirurgická klinika, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň
Afiliace
Chirurgická klinika, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika
Afiliace
Chirurgická klinika, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Fakultní nemocnice Plzeň
Afiliace
Chirurgická klinika, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Fakultní nemocnice v Plzni
Afiliace
Chirurgická klinika, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova, Fakultní nemocnice Plzeň
Afiliace
Chirurgická klinika, LF UK a FN Plzeň
Afiliace
Chirurgická klinika, LF UK a FN, Plzeň
Afiliace
Chirurgická klinika, LF v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, FN Plzeň
Afiliace
Chirurgická klinika, LF v Plzni, Univerzita Karlova, FN Plzeň
Afiliace
Chirurgická klinika, Plzeň
Afiliace
Chirurgická klinika, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Fakultní nemocnice Plzeň
Afiliace
Chirurgická klinika, Univerzita Karlova, Lékařské fakulta v Plzni, Fakultní nemocnice Plzeň; Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova
Afiliace
Chirurgická klinika, Univerzita Karlova, LF v Plzni, FN Plzeň
Afiliace
Chirurgische Universitatsklinik des Fakultatskrankenhauses in Pilsen.
Afiliace
Chirurigcká klinika FN a LF UK, Plzeň
Afiliace
Kolektiv chirurgické kliniky
Afiliace
Komplexní onkologické centrum a Chirurgická klinika FN a LF UK, Plzeň
Afiliace
Lékařská fakulta UK v Plzni
Afiliace
Lékařská fakulta UK, Plzeň
Afiliace
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Chirurgická klinika FN v Plzni
Afiliace
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
Afiliace
LF UK a FN Plzeň
Afiliace
LF UK v Plzni, Chirurgická klinika FN Plzeň
Afiliace
LF v Plzni, UK v Praze, Chirurgická klinika FN v Plzni
Afiliace
Neurologická klinika FN, Plzeň
Afiliace
Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK v Plzni; Oddělení imunochemické diagnostiky FN v Plzni; Chirurgická klinika FN a LF UK v Plzni
Afiliace
Professor of Surgery, Department of Surgery, University Hospital, Faculty of Medicine, Alej Svobody 80, 304 60 Pilsen, Czech Republic. treska@fnplzen.cz.
Afiliace
přednosta Chirurgické kliniky FN Plzeň
Afiliace
přednosta Chirurgické kliniky LF UK a FN Plzeň
Afiliace
Surgical Clinic, Charles University in Pilsen, Czech Republic. treska@fnplzen.cz
Afiliace
TC FN a LFUK v Plzni
Afiliace
Transplantační centrum FN v Plzni; Chirurgická klinika FN v Plzni; LF Univerzity Karlovy v Plzni
Afiliace
Transplantační centrum LF Univerzity Karlovy a FN v Plzni
Afiliace
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice, Chirurgická klinika a Biomedicínské centrum, Plzeň
Afiliace
Ústav histologie LF UK Plzeň
Afiliace
Vascular Surgery Dept., University Hospital in Pilsen, School of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague, Pilsen, Czech republic
Číslo záznamu
jn20000402436
Persistentní link
Zdroj ověření dat

His Diabetická noha. Praha: Galén, 1998. ()
Chirurgie jater. ()
Who is...? (v České republice). 2008, s. 1578. ()
www(Česká chirurgická společnost), cit. 14. 12. 2012 (odkaz viz)
Zobrazení záznamu