Person [authorized form]
Source: medvik authorities
Main Heading
Třeška, Vladislav, 1957-
Note Biographic
Narozen 13. 11. 1957 v Plzni. Prof. MUDr., DrSc., chirurg (přednosta Chirurgické kliniky FN a LF UK v Plzni od roku 1999). Zabývá se cévní a transplantační chirurgií. Publikace z oboru.
See
Třeška, Vladimír, 1957-
Affiliation
-
Affiliation
Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň; Onkologické a radioterapeutické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň; Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Plzeň
Affiliation
Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze; Radioterapeutická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta v Plzni; Chirurgická klinika Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta v Plzni
Affiliation
Clinic of Surgery, MF Charles University, Teaching Hospital in Pilsen
Affiliation
Deparment of Surgery and Biomedical Center, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague
Affiliation
Department of Surgery Teaching Hospital in Pilsen Czech Republic
Affiliation
Department of Surgery, Faculty Hospital in Pilsen, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague, Pilsen, Czech Republic.
Affiliation
Department of Surgery, Faculty Hospital in Pilsen, Pilsen, Czech Republic
Affiliation
Department of Surgery, Faculty of Medicine and Teaching Hospital in Pilsen, Charles University
Affiliation
Department of Surgery, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague, Pilsen 30460, Czech Republic.
Affiliation
Department of Surgery, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague, University Hospital in Pilsen, Czech Republic
Affiliation
Department of Surgery, Charles University Hospital in Pilsen
Affiliation
Department of Surgery, Charles University Hospital, School of Medicine, Pilsen, Czech Republic
Affiliation
Department of Surgery, Charles University in Prague, Faculty of Medicine, Pilsen, Czech Republic
Affiliation
Department of Surgery, Charles University in Prague, Medical School and Teaching Hospital Pilsen, Pilsen, Czech Republic.
Affiliation
Department of Surgery, Charles University, Faculty of Medicine in Pilsen, University Hospital in Pilsen
Affiliation
Department of Surgery, Charles University, Medical School and Teaching Hospital Plzeň, Czech Republic
Affiliation
Department of Surgery, Medical Faculty and Teaching Hospital Pilsen, Charles University Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Surgery, Medical School and Teaching Hospital Pilsen, Charles University in Prague, Alej Svobody 80, 304 60 Pilsen, Czech Republic.
Affiliation
Department of Surgery, Medical School and Teaching Hospital Pilsen, Charles University in Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Surgery, Medical School and Teaching Hospital Pilsen, Charles University Prague, Pilsen, Czech Republic
Affiliation
Department of Surgery, Medical School and University Hospital Pilsen, Charles Univesity in Prague
Affiliation
Department of Surgery, School of Medicine, Charles University Plzen, Prague. TRESKA@fnplzen.cz
Affiliation
Department of Surgery, Teaching Hospital and Faculty of Medicine, Charles University, Pilsen, Czech Republic
Affiliation
Department of Surgery, Teaching Hospital and Medical School in Pilsen, Charles University
Affiliation
Department of Surgery, Teaching Hospital and Medical School Pilsen, Charles University Prague
Affiliation
Department of Surgery, University Hospital and Medical Faculty in Pilsen, Czech Republic
Affiliation
Department of Surgery, University Hospital and Medical School, Pilsen
Affiliation
Department of Surgery, University Hospital in Pilsen, Czech Republic
Affiliation
Department of Surgery, University Hospital in Pilsen, Charles University in Prague, Pilsen, Czech Republic
Affiliation
Department of Surgery, University Hospital Pilsen
Affiliation
Department of Surgery, University Hospital Pilsen; School of Medicine in Pilsen, Charles University
Affiliation
Department of Surgery, University Hospital, Faculty of Medicine in Pilsen, Pilsen, Czech Republic treska@fnplzen.cz.
Affiliation
Department of Surgery, University Hospital, Plzen, Czech Republic
Affiliation
Department of Surgery, University Hospital, School of Medicine, Pilsen, Czech Republic
Affiliation
Dept. of Surgery, Univ. Hospital, Plzeň
Affiliation
Dept. of Surgery, Univ. Hospital, Plzen, Czech Republic
Affiliation
Dept. of Surgery, University Hospital, Pilsen
Affiliation
Dept. of Surgery, University Hospital, Plzeň
Affiliation
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta v Plzni
Affiliation
FN a LF UK v Plzni
Affiliation
FN a LF UK v Plzni, Chirurgická klinika, Plzeň
Affiliation
FN a LFUK v Plzni
Affiliation
FN Plzeň
Affiliation
Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Pilsen and Department of Surgery, Faculty Hospital in Pilsen
Affiliation
Charles University, Pilsen, Czech Republic
Affiliation
Chirugická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň
Affiliation
Chirurgická a Radiodiagnostická klinika FN a LF UK, Plzeň, ČR
Affiliation
Chirurgická a Radiodiagnostická klinika LF UK a FN Plzeň, ČR
Affiliation
Chirurgická klinika a FN Plzeň
Affiliation
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
Affiliation
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova
Affiliation
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Plzeň
Affiliation
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Plzeň, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova
Affiliation
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Plzeň; Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova
Affiliation
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice, Plzeň
Affiliation
Chirurgická klinika FF UK a FN, Plzeň
Affiliation
Chirurgická klinika FN a LF UK v Plzni
Affiliation
Chirurgická klinika FN a LF UK, Plzeň
Affiliation
Chirurgická klinika FN a LF Univerzity Karlovy v Plzni
Affiliation
Chirurgická klinika FN a LFUK Plzeň
Affiliation
Chirurgická klinika FN a LFUK v Plzni
Affiliation
Chirurgická klinika FN Plzeň
Affiliation
Chirurgická klinika FN Plzeň a 1. LF UK v Plzni; Biomedicínské centrum LF UK v Plzni
Affiliation
Chirurgická klinika FN Plzeň a LF UK v Plzni
Affiliation
Chirurgická klinika FN Plzeň a LF Univerzity Karlovy v Plzni
Affiliation
Chirurgická klinika FN Plzeň a LFP UK
Affiliation
Chirurgická klinika FN Plzeň-Lochotín
Affiliation
Chirurgická klinika FN v Plzni
Affiliation
Chirurgická klinika FN, Plzeň
Affiliation
Chirurgická klinika FN, Plzeň,
Affiliation
Chirurgická klinika Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Plzeň
Affiliation
Chirurgická klinika Lékařské fakulty v Plzni, Univerzita Karlova
Affiliation
Chirurgická klinika Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy v Praze
Affiliation
Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň
Affiliation
Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzeň
Affiliation
Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni
Affiliation
Chirurgická klinika LF UK a FN, Plzeň
Affiliation
Chirurgická klinika LF UK a FN, Plzeň
Affiliation
Chirurgická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň
Affiliation
Chirurgická klinika LF UKa FN, Plzeň
Affiliation
Chirurgická klinika LF Univerzity Karlovy a FN Plzeň
Affiliation
Chirurgická klinika LF Univerzity Karlovy a FN v Plzni
Affiliation
Chirurgická klinika LF v Plzni, UK FN Plzeň
Affiliation
Chirurgická klinika LFUK a FN v Plzni
Affiliation
Chirurgická klinika LFUK a FN v Plzni; Traumatologické centrum LFUK a FN v Plzni
Affiliation
Chirurgická klinika LFUK v Plzni a FN Plzeň
Affiliation
Chirurgická klinika v Plzni
Affiliation
Chirurgická klinika, FN Plzeň
Affiliation
Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova
Affiliation
Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Lochotín, Plzeň
Affiliation
Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň
Affiliation
Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova
Affiliation
Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika; Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň, Česká republika
Affiliation
Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni
Affiliation
Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice v Plzni; Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze
Affiliation
Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice, Plzeň
Affiliation
Chirurgická klinika, FN a LF v Plzni, Univerzita Karlova v Praze
Affiliation
Chirurgická klinika, FN Plzeň
Affiliation
Chirurgická klinika, FN Plzeň a LF UK
Affiliation
Chirurgická klinika, FN Plzeň-Lochotín
Affiliation
Chirurgická klinika, FN, Plzeň
Affiliation
Chirurgická klinika, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Plzni, Karlova univerzita v Praze
Affiliation
Chirurgická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Plzeň
Affiliation
Chirurgická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a FN Plzeň
Affiliation
Chirurgická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
Affiliation
Chirurgická klinika, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze
Affiliation
Chirurgická klinika, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň
Affiliation
Chirurgická klinika, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika
Affiliation
Chirurgická klinika, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Fakultní nemocnice Plzeň
Affiliation
Chirurgická klinika, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Fakultní nemocnice v Plzni
Affiliation
Chirurgická klinika, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova, Fakultní nemocnice Plzeň
Affiliation
Chirurgická klinika, LF UK a FN Plzeň
Affiliation
Chirurgická klinika, LF UK a FN, Plzeň
Affiliation
Chirurgická klinika, LF v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, FN Plzeň
Affiliation
Chirurgická klinika, LF v Plzni, Univerzita Karlova, FN Plzeň
Affiliation
Chirurgická klinika, Plzeň
Affiliation
Chirurgická klinika, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Fakultní nemocnice Plzeň
Affiliation
Chirurgická klinika, Univerzita Karlova, Lékařské fakulta v Plzni, Fakultní nemocnice Plzeň; Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova
Affiliation
Chirurgická klinika, Univerzita Karlova, LF v Plzni, FN Plzeň
Affiliation
Chirurgische Universitatsklinik des Fakultatskrankenhauses in Pilsen.
Affiliation
Chirurigcká klinika FN a LF UK, Plzeň
Affiliation
Kolektiv chirurgické kliniky
Affiliation
Komplexní onkologické centrum a Chirurgická klinika FN a LF UK, Plzeň
Affiliation
Lékařská fakulta UK v Plzni
Affiliation
Lékařská fakulta UK, Plzeň
Affiliation
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Chirurgická klinika FN v Plzni
Affiliation
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
Affiliation
LF UK a FN Plzeň
Affiliation
LF UK v Plzni, Chirurgická klinika FN Plzeň
Affiliation
LF v Plzni, UK v Praze, Chirurgická klinika FN v Plzni
Affiliation
Neurologická klinika FN, Plzeň
Affiliation
Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK v Plzni; Oddělení imunochemické diagnostiky FN v Plzni; Chirurgická klinika FN a LF UK v Plzni
Affiliation
Professor of Surgery, Department of Surgery, University Hospital, Faculty of Medicine, Alej Svobody 80, 304 60 Pilsen, Czech Republic. treska@fnplzen.cz.
Affiliation
přednosta Chirurgické kliniky FN Plzeň
Affiliation
přednosta Chirurgické kliniky LF UK a FN Plzeň
Affiliation
Surgical Clinic, Charles University in Pilsen, Czech Republic. treska@fnplzen.cz
Affiliation
TC FN a LFUK v Plzni
Affiliation
Transplantační centrum FN v Plzni; Chirurgická klinika FN v Plzni; LF Univerzity Karlovy v Plzni
Affiliation
Transplantační centrum LF Univerzity Karlovy a FN v Plzni
Affiliation
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice, Chirurgická klinika a Biomedicínské centrum, Plzeň
Affiliation
Ústav histologie LF UK Plzeň
Affiliation
Vascular Surgery Dept., University Hospital in Pilsen, School of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague, Pilsen, Czech republic
Record number
jn20000402436
Persistent link
Source of Verification

His Diabetická noha. Praha: Galén, 1998. ()
Chirurgie jater. ()
Who is...? (v České republice). 2008, s. 1578. ()
www(Česká chirurgická společnost), cit. 14. 12. 2012 (odkaz viz)
Display format