Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Šonka, Karel, 1957-
Note Biographic
Narozen 26. 4. 1957 v Praze. Prof. (2004), MUDr., DrSc., neurolog. Zabývá se problémy spánku na Neurologické klinice VFN v Praze, kde je vedoucím Centra pro poruchy spánku a bdění.
Author's profile
Syn internisty prof. MUDr. Jiřího Šonky (1920-2005).
Affiliation
-
Affiliation
1st Medical Faculty, Charles University, Department of Neurology, Prague, Czech Republic
Affiliation
Centre for Sleep and Wake Disorders, Department of Neurology, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague, Prague, Czech Republic
Affiliation
Centre for Sleep and Wake Disorders, Department of Neurology, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague, Prague, Czech Republic. ksonka@lf1.cuni.cz.
Affiliation
Centrum pro poruchy spánku a bdění při Neurologické klinice 1. LF UK
Affiliation
Centrum pro poruchy spánku a bdění, Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Centrum pro poruchy spánku a bdění, Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Centrum pro poruchy spánku a bdění, Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Praha
Affiliation
Centrum pro poruchy spánku a bdění, neurologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
Centrum pro poruchy spánku a bdění, Neurologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice, Praha
Affiliation
Centrum pro poruchy spánku a bdění; Neurologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní mocníce, Praha
Affiliation
Česká neurologická společnost
Affiliation
České neurologické společnosti ČLS JEP
Affiliation
Department of Neurology and Center for Clinical Neuroscience, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurology and Center for Clinical Neurosciences, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital in Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Neurology and Center of Clinical Neuroscience, 1st Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague
Affiliation
Department of Neurology and Center of Clinical Neuroscience, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague
Affiliation
Department of Neurology and Center of clinical Neuroscience, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital,Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurology and Center of Clinical Neuroscience, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital in Prague, Katerinska 30, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Neurology and Centre of Clinical Neuroscience, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Neurology and Centre of Clinical Neuroscience, Charles University in Prague, First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurology and Centre of Clinical Neuroscience, Charles University in Prague, First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Neurology and Centre of Clinical Neurosciences of the First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague, Prague, Czech Republic. Electronic address: ksonka@lf1.cuni.cz.
Affiliation
Department of Neurology, 1st Faculty of Medicine and Teaching Hospital, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurology, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurology, 1st Faculty, of Medicine, Charles University and, General University Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurology, 1st Medical Faculty, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurology, Centre of Clinical Neurosciences, First Faculty of Medicine, General University Hospital in Prague, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Neurology, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurology, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital, Katerinska 30, 12000 Prague, Czech Republic. Electronic address: ksonka@lf1.cuni.cz.
Affiliation
Department of Neurology, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital in Prague, Czech Republic. ksonka@lf1.cuni.cz
Affiliation
Department of Neurology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital in Prague, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Katerinska 30, 1200 Prague, Czech Republic. Electronic address: ksonka@lf1.cuni.cz.
Affiliation
Department of Neurology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague; General University Hospital in Prague, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurology, First Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Neurology, Charles University in Prague, 1st Faculty of Medicine and General Teaching, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Dept. of Neurology, Charles University, 1st Medical Faculty, Prague
Affiliation
First Faculty of Medicine, Department of Neurology, Centre of Clinical Neuroscience, General University Hospital in Prague, Charles University in Prague, Czech Republic
Affiliation
Hennerova neurologická klinika 1. LF UK v Praze
Affiliation
Neurologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Neurologická klinika 1. LF a VFN Praha
Affiliation
Neurologická klinika 1. LF UK
Affiliation
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
Affiliation
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Affiliation
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Centrum pro poruch spánku a bdění, Praha
Affiliation
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Neurologická klinika 1. LF UK, Praha
Affiliation
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Affiliation
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha
Affiliation
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN)
Affiliation
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Affiliation
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Affiliation
Neurologická klinika a Centrum klinických, neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Neurologická klinika UK 1. LF, Praha
Affiliation
Neurologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
Neurologická klinika VFN Praha, Praha 2
Affiliation
Neurologická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha
Affiliation
Neurologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Neurologická klinika, Centrum pro poruchy spánku a bdění, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Ústí nad Labem
Affiliation
Neurology Department and Centre of Clinical Neurosciences, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Sleep Disorders Center, Department of Neurology, 1st Faculty of Medicine and General Teaching Hospital, Charles University, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Neurologická klinika
Affiliation
Vedoucí Centra pro poruchy spánku a bdění Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
Record number
jn99240001644
Persistent link
Source of Verification

NLK ()
Šonka, K. Syndrom neklidných nohou. Čes. ger. Rev., roč. 3, č. 3 (2005), s. 27-32. ()
Display format