Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Černý, Vladimír, 1960-
Note Biographic
Narozen 1. 6. 1960 v Chrudimi. MUDr., Ph.D., profesor anesteziologie a resuscitace (2009). Přednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace FN Hradec Králové. Předseda Sekce intenzivní medicíny při ČSARIM.
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Affiliation
1. místopředseda výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny; Anesteziologie a intenzivní medicína, zástupce vedoucího redaktora
Affiliation
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
2Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Hradec Králové
Affiliation
Anestezie, Dalhousie University, Halifax, NS, Kanada; KARIM, LF UK, Praha, Česká republika
Affiliation
Anesteziologická a resuscitační klinika, Fakultní nemocnice v Hradci Králové
Affiliation
Centrum pro vědu a výzkum, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Lékařská fakulta v Hradci Králové, Universita Karlova v Praze; ZZS Středočeského kraje; Klinika anesteziologie, perioperační medicíny a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem; Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada
Affiliation
Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Affiliation
Centrum pro výzkum a vývoj, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Affiliation
Centrum pro výzkum a vývoj, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada
Affiliation
Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP; Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP; Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Affiliation
Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP; KARIM Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem
Affiliation
Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP; Klinická skupina COVID
Affiliation
Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Affiliation
Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Česká republika
Affiliation
Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP; Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP; Česká resuscitační rada; Česká neurologická společnost ČLS JEP
Affiliation
Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP; Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
Affiliation
Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP; Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika
Affiliation
Česká společnost intenzivní medicíny; Česká resuscitační rada; Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny; Česká kardiologická společnost - pracovní skupina Akutní kardiologie; Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof
Affiliation
Česká společnost intenzivní medicíny; Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Affiliation
člen redakční rady, předseda ČSIM
Affiliation
ČSARIM ČLS JEP
Affiliation
ČSIM
Affiliation
Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, Charles University Prague, Faculty of Medicine Hradec Kralove, University Hospital Hradec Kralove, Czech Republic; Department of Anesthesia, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada.
Affiliation
Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine QE II Health Sciences Centre, Halifax, Kanada; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Affiliation
Department of Anesthesiology and Intensive Care Medicine, Charles University Prague, Faculty of Medicine Hradec Králové, University Hospital, Hradec Králové
Affiliation
Department of Anesthesiology and Intensive Care, Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Hradec Kralove, University Hospital Hradec Kralove, Hradec Kralove Czech Republic; Department of Anesthesiology, Perioperative Medicine and Intensive Care, J.E. Purkinje University, Masaryk Hospital Usti nad Labem, Usti nad Labem, Czech Republic; Department of Research and Development, Charles University in Prague, Faculty of Medicinein Hradec Kralove, University Hospital Hradec Kralove, Hradec Kralove, Czech Republic; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada
Affiliation
Department of Anesthesiology and Intensive Care, Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Hradec; Department of Anesthesia, Dalhousie University, 1276 South Park Street, 10 West, Victoria Building, Halifax, NS, B3H 2Y9, Canada
Affiliation
Department of Anesthesiology, Pain Management, and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada; Department of Anesthesiology and Intensive Care, Faculty of Medicine in Hradec Kralove, University Hospital Hradec Kralove, Charles University in Prague, Hradec Kralove, Czech Republic
Affiliation
Department of Anesthesiology, Perioperative Medicine and Intensive Care, Masaryk Hospital, Ústí nad Labem; Jan Evangelista Purkyne University, Ústí nad Labem, Czech Republic
Affiliation
Department of Anesthesiology, Resuscitation and Intensive Care, University Hospital, Hradec Kralove
Affiliation
Department of Anesthesiology, University Hospital Hradec Králové, Hradec Králové, Czech Republic. cernyvla@fnhk.cz
Affiliation
Department of Research and Development, Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Faculty of Medicine in Hradec Kralove, Charles University in Prague and University Hospital Hradec Kralove, Czech Republic; Department of Anaesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada
Affiliation
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Affiliation
Fakultní nemocnice Hradec Králové Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Hradec Králové
Affiliation
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Affiliation
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Hradec Králové
Affiliation
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Hradec Králové; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax,Nova Scotia, Canada
Affiliation
Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Affiliation
FN, Hradec Králové
Affiliation
FN, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Hradec Králové
Affiliation
Charles Univ. Prague, Fac. Med. and Univ. Hospital Hr. Kralove, Depts. Anesth. Resust. Intens. Care
Affiliation
Charles Univ. Prague, Fac. Med. and Univ. Hospital, Depts. Anest. Resust. Interns. Med., Hradec Králové
Affiliation
KARIM FN a LF UK, Hradec Králové
Affiliation
KARIM FN, Hradec Králové
Affiliation
KARIM Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem
Affiliation
KARIM UK v Praze, LF v Hradci Králové a FN Hradec Králové
Affiliation
KARIM, FN Hradec Králové; Dalhousie University, Dept. of Anesthesia, Painmanagament and perioperative medicine, Halifax, Canada
Affiliation
KARIM, UK v Praze, LF v Hradci Králové, FNHK, Hradec Králové; Dept. of Anesthesia, Dalhousie University, Halifax, Canada
Affiliation
Klinika anestezilogie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika; LF v Hradci Králové, UK, Česká republika; Centrum pro výzkum a vývoj, FN Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Česká republika; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie Univesity, Halifax, Nova Scotia, Canada; Technická univerzita Liberec
Affiliation
Klinika anesteziologie a resuscitace FN, Hradec Králové
Affiliation
Klinika anesteziologie a resuscitace, FN Hradec Králové
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Centrum pro výzkum a vývoj Fakultní nemocnice Hradec Králov;é Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine Dalhousie University, Halifax, Canada; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Univerzity J. E. Purkyně a Masarykovy nemocnice, Ústí nad Labem; Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, LF UK, Hradec Králové; Microcirculation Diagnostics and Applied Studies Research Group, Dalhousie University, Halifax, Canada
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperačni a intenzivní medicíny, Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Kanada
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, ČR
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Krajská zdravotní, Masarykova Nemocnice, Ústí nad Labem; Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice a Univerzita J. E. Purkyně, v Ústí nad Labem; Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A Ústí nad Labem; Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Centrum pro výzkum a vývoj Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Krajská zdravotní, a. s.
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Kanada; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Kanada
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Kanada
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canad; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, UJEP v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Centrum pro výzkum a vývoj, FN Hradec Králové; Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové; Microcirculation Diagnostics and Applied Studies Research Group, Dalhouise University, Halifax, Canada
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, UJEP v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Fakulta zdravotnických studií, UJEP v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem; Centrum pro výzkum a vývoj, FN Hradec Králové, Hradec Králové; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Kanada
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně a Masarykova nemocnice, v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Kanada
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Česká republika; Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Česká republika; Centrum pro výzkum a vývoj, FN Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví – IPVZ; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Kanada; Ústav pro nanomateriály a inovace, Technická univerzita Liberec
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Dept. Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Labem
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Kanada; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové ;Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada; Technická univerzita v Liberci
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine Dalhousie University, Halifax, Canada; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova, nemocnice v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova; Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada; Fakulta zdravotnických studií, Technická univerzita v Liberci
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova, nemocnice v Ústí nad Labem; Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova, nemocnice v Ústí nad Labem; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci KrálovéKlinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem, Česká republika; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Česká republika; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha, Česká republika; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice, Hradec Králové, Česká republika; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, LF UK Hradec Králové, Česká republika; Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, Česká republika; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Česká republika; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta, Hradec Králové, Česká republika; Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem; Masrykova nemocnice v Ústí nad Labem; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice, Hradec Králové; Deptl. of Anesthesia, Pain management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, UK v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny; Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Centrum pro výzkum a vývoj Fakultní nemocnice Hradec Králové; Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine Dalhousie University, Halifax, Canada; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové
Affiliation
Klinika anesteziologie, perioperaní a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem; Centrum pro výzum a vývoj, Faultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika; Department of Anesthesia, Pain management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scoia, Canada
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Hradec Králové
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Hradec Králové; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN, Hradec Králové; Department of anesthesia, pain management and perioperative medicine, Dalhousie University, Halifax
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařské fakulty UK a FN Hradec Králové
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UK a FN Hradec Králové; Centrum pro výzkum a vývoj FN Hradec Králové; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny FZS UJEP a MN, Ústí nad Labem; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UK a FN Hradec Králové; Centrum pro výzkum a vývoj, FN Hradec Králové; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně a Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative medicine, Dalhouse University, Halifax, Kanada
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Kanada
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové; Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova; Centrum pro výzkum, a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada;Technická univerzita v Liberci
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové; Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Department of Anesthesia, Pain, Management and Perioperative Medicíně Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha; Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada; Technická univerzita Liberec
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Kanada
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem; Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Kanada
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice, Hradec Králové; Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové; Dalhousie University, Department of Anesthesia,Pain Management and Perioperative Medicine, Halifax, Canada
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice, LF UK, Hradec Králové; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice, Hradec Králové; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhouse University, Halifax, Nová Scotia, Canada
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Hradec Králové
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN, Hradec Králové
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice Hradec Králové; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Kanada
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice Hradec Králové; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Kanada
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice Hradec Králové; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Kanada
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Kanada
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Fakultní nemocnice Hradec Králové, Centrum pro výzkum a vývoj; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Kanada
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Kanada
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Kanada
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Kanada
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Kanada a studijní skupina RSI v ČR 2016
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, LF UK a FN Hradec Králové, Hradec Králové
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, UK v Praze, LF v Hradci Králové, FN Hradec Králové, Hradec Králové; Centrum pro výzkum a vývoj, FN Hradec Králové, Hradec Králové; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, UJEP v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada; Technická univerzita v Liberci
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada; Technická univerzita v Liberci
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada; Fakulta zdravotnických studií, Technická univerzita Liberec
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada; Technická univerzita v Liberci
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Deptarment of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada; Fakulta zdravotnických studií Technická univerzita Liberec
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova, nemocnice v Ústí nad Labem; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova, nemocnice v Ústí nad Labem; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada; Technická univerzita v Liberci
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Department of Anesthesia, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Fakulta zdravotnických studií, Technická univerzita Liberec; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Constantine the Philospher University in Nitra, Faculty of Social Sciences and Health Care, Slovak Republic; Deptarment of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Fakulta zdravotnických studií, Technická univerzita Liberec; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice v Hradci Králové
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, FN Hradec Králové, Hradec Králové; Centrum pro výzkum a vývoj, FN Hradec Králové, Hradec Králové; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze; Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Kanada
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada; Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; Technická univerzita Liberec
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada; Fakulta zdravotnických studii, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem; Technická univerzita Liberec
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intezivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intnzivní medicíny, FN Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika; LF v Hradci Králové, UK, Česká republika; Centrum pro výzkum a vývoj, FN Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Česká republika; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada; Technická univerzita Liberec
Affiliation
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova; Centrum pro vědu a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Department of Anaesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, NS, Kanada
Affiliation
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem; Department of Anaesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, NS, Kanada
Affiliation
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Kanada
Affiliation
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Kanada
Affiliation
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada; Technická univerzita v Liberci
Affiliation
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Krajská zdravotní a. s., Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem
Affiliation
Ministerstvo zdravotnictví ČR; Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně, Üstí nad Labem a Krajská zdravotní a.s. Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem
Affiliation
pracovní skupina
Affiliation
předseda ČSIM
Affiliation
předseda výboru ČSIM
Affiliation
předseda výboru ČSIM (2007–2009, 2009–2012)
Affiliation
předseda výboru ČSIM 2013-2016
Affiliation
předseda výboru ČSIM, místopředseda výboru ČSARIM
Affiliation
předseda XXIII. kongresu ČSARIM 2016; 1. místopředseda výboru ČSARIM
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny, Hradec Králové; Dalhousie University, Dept. of Anesthesia, Halifax, Canada
Affiliation
Výbor ČSARIM 2010-2014
Record number
nlk19990074192
Persistent link
Source of Verification

Biomedical papers, roč. 146, č. 1 (2002), s. 55-59. ()
Display format