Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Freud, Sigmund, 1856-1939
Note Biographic
Narozen 6. 5. 1856 v Příboru, zemřel 23. 9. 1939 v Londýně. Rakouský neurolog. Zakladatel psychoanalýzy. Publikace z oboru.
See
Frejd, Zigmund, 1856-1939
Record number
jk01031841
Persistent link
Source of Verification

Lékaři. Praha: Encyklopedický dům, 1997. ()
Čs. psychiatrie, 1987, 83/2, 136-139. ()
Sborník psychoanalyt. prací. ()
Médecins célébres. Paris: Marenod, 1947. ()
Katz, D. Psychologischer Atlas. Basel: Schwabe, 1945. ()
Zilboorg. Hist. med. psychol. ()
Ciba, 1948, June, č. 6. ()
Schönbauer, L. Das medizinische Wien. Wien: Urban & Schwarzenberg, 1947. S. 400. ()
Major, H. History of medicine. ()
Vnitř. lék., 1966, 12/8, 829-30. ()
Kultúrna tvorba, 1964, 2/39, 5-/. ()
New Eng. j. med., 1951, 244, 760. ()
Žel. zdrav., 1971, 14/1, 24-25. ()
Thorton, J.L., Audrey, J.M., Elaine, S.B. Select bibliography of medical biography. London: Library Association Chaucer House, 1961. ()
Markus, G. Sigmund Freud a tajemství duše. Praha, Litomyšl: Paseka, 2002. ()
Storr, A. Freud. Praha: Argo, 1996. ()
Švanda, M. Sigmund Freud a první aplikace psychoanalýzy na literární dílo. Československá psychologie, roč. XLIX, č. 3 (2005), s. 272-279. ()
Raboch, J. Sigmund Freud a psychiatrická klinika na Karlově. Vita nostra revue, roč. 15, č. 2 (2006), s. 57-60. ()
Vodňanský, J. Freudova psychoanalýza jako Pohyblivé trauma. Časopis lékařů českých, roč. 145, č. 6 (2006), s. 501-502. ()
Display format