Portrait
Display Documents Help
vše 746
publikace autora 746
primární autor 383
Editor 4
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Adam, Zdeněk, 1953-
Note Biographic
Narozen 24. 4. 1953. Prof. MUDr., CSc., specializace - maligní lymfoproliferativní nemoci, gamapatie, člen Česká onkologická společnost, Česká hematologická společnost, Österreichische Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie. Interní hematoonkologická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno. Publikace v oboru.
Affiliation
-
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika LF a MU, Brno
Affiliation
Babákova myelomová skupina, UPF, LF MU, Brno; Ceitec, Masarykova univerzita, Brno; Oddělení klinické hematologie, Fakultní nemocnice Brno; Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice, Brno; Klinika hematoonkologie, Fakultní nemocnice, Ostrava
Affiliation
Babákova myelomová skupina, Ústav patologické fyziologie, LF MU, Brno; Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno; Ústav patologické fyziologie, LF MU, Brno; Interní hematologická a onkologická klinika, FN, Brno; Oddělení klinické hematologie, FN, Brno; Ústav klinické hematologie, FN, Ostrava
Affiliation
Babákova myelomová skupina, Ústav patologické fyziologie, LF MU, Brno; Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno; Ústav molekulární a translační medicíny, LF UP, Olomouc; Oddělení klinické hematologie, FN, Brno; Interní hematologická a onkologická klinika, FN, Brno; Ústav klinické hematologie, FN, Ostrava
Affiliation
Česká myelomová skupina – Ostrava, Brno, Opava, Praha, Pelhřimov, Olomouc, Liberec, Nový Jičín, Hradec Králové
Affiliation
Česká myelomová skupina: organizační centrum - II. interní hematoonkologická klinika FN Brno-Bohunice
Affiliation
Departement of Internal Medicine-Hematooncology, University Hospital Brno, Masaryk University, Brno, Czech Republic; Czech Myeloma Group, University Research Centre, Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Clinical Hematology, University Hospital Brno, Bohunice, 62500 Brno, Czech Republic.
Affiliation
Department of Hematology and Oncology, University Hospital Brno, Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Internal Hematooncology, Faculty of Medicine MU, Brno
Affiliation
Department of Internal Hematooncology, University Hospital, Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Internal Medicine - Hematology and Oncology, University Hospital Brno and Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno
Affiliation
Department of Internal Medicine – Hematooncology, Faculty of Medicine of Masaryk University and University Hospital Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Internal Medicine - Hematooncology, Masaryk University Hospital, Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Internal Medicine - Hematooncology, University Hospital Brno
Affiliation
Department of Internal Medicine - Hematooncology, University Hospital Brno, Brno, Czech Republic.
Affiliation
Department of Internal Medicine - Hematooncology, University Hospital Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Internal Medicine – Hematooncology, University Hospital Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Internal Medicine - Hematooncology, Univesity Hospital, Brno
Affiliation
Department of Internal Medicine, Haematology and Oncology, University Hospital Brno, Brno, Czech Republic.
Affiliation
Department of Internal Medicine, Haematooncology, Faculty of Medicine, Masaryk University, Faculty Hospital Brno
Affiliation
Department of Internal Medicine, Hematology and Oncology, University Hospital Brno
Affiliation
Department of Internal Medicine, Hematology and Oncology, University Hospital Brno and Masaryk University, School of Medicine, Czech Republic
Affiliation
Department of Internal Medicine, Hematology and Oncology, University Hospital Brno, Brno, Czech Republic.
Affiliation
Department of Internal Medicine, Hematology and Oncology, University Hospital Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Internal Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic. z.adam@fnbrno.cz
Affiliation
Department of Internal Medicine-Hematooncology, Masaryk University Hospital, Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Internal Medicine-Hematooncology, University Hospital Brno and Masaryk University Brno, Jihlavska 20, 625 00, Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Internal Medicine-Hematooncology, University Hospital Brno, Brno, Czech Republic.
Affiliation
Department of Internal Medicine-Hematooncology, University Hospital Brno, Masaryk University, Brno, Czech Republic; University Research Center - Czech Myeloma Group, Masaryk University, Brno, Czech Republic
Affiliation
II. interní hematoonkologická klinika FN Brno
Affiliation
II. interní hematoonkologická klinika FN Brno - Bohunice
Affiliation
II. interní hematoonkologická klinika FN Brno-Bohunice
Affiliation
Intemí hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
Affiliation
Intení hematologická klinika, FN Brno a LF MU Brno
Affiliation
Internal haematooncological department, University hospital Brno, Czech Republic
Affiliation
Internal Haematooncological Department, University Hospital Brno-Bohunice, Brno, Czech Republic
Affiliation
Interní a hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno
Affiliation
Interní Hematologická a Onkologická klinika FN, Brno
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno, pracoviště Bohunice
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN, Brno
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN, Brno; Oddělení nukleární medicíny, PET Centrum Masarykova onkologického ústavu, Brno
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU FN Brno
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika, FN, Brno
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika, Lékařská fakulta MU a FN, Brno
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika, LF MU a Fakultní nemocnice Brno
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika, LF MU a FN Brno
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika, LF MU a FN Brno, ČR
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika, LF MU a FN, Brno
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinikaLF MU a FN, Brno
Affiliation
Interní hematologická a onkologické klinika LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice
Affiliation
Interní hematoonkologická klinika FN Brno
Affiliation
Interní hematoonkologická klinika FN Brno Bohunice
Affiliation
Interní hematoonkologická klinika FN Brno, pracoviště Bohunice
Affiliation
Interní hematoonkologická klinika FN Brno; CMG – Czech myeloma group
Affiliation
Interní hematoonkologická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno
Affiliation
Interní hematoonkologická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno, pracoviště Bohunice
Affiliation
Interní hematoonkologická klinika Lékařské fakulty MU a FN, Brno-Bohunice
Affiliation
Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno
Affiliation
Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice
Affiliation
Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN, Brno
Affiliation
Interní hematoonkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno
Affiliation
Interní hematoonkologická klinika, FN a LF MU Brno, PMDV
Affiliation
Interní hematoonkologická klinika, FN Brno
Affiliation
Interní hematoonkologická klinika, LF MU a FN Brno
Affiliation
Interní hematoonkologická klinika, LF MU a FN, Brno
Affiliation
Interní hematoonkologická klinika, LF MU v Brně a FN Borno-Bohunice
Affiliation
Interní, hematologická a onkologická klinika FN Brno
Affiliation
Interní, hematologická a onkologická klinika, LF MU a FN, Brno
Affiliation
Interrní hematologická a onkologická klinika, LF MU a FN Brno
Affiliation
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Brno a LF MU
Affiliation
Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie (LEHABI), OKH, FN Brno, PMDV
Affiliation
Lékařská fakulta, Ústav patologické fyziologie, Masarykova univerzita, Brno; Oddělení klinické hematologie, Fakultní nemocnice, Brno; Tkáňové a transfuzní oddělení, Fakultní nemocnice, Brno; Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice, Brno; Klinika hematoonkologie, Fakultní nemocnice, Ostrava
Affiliation
LF MU a FN, Interní hematoonkologická klinika, Brno
Affiliation
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika
Affiliation
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Interní hematologická a a aonkologická klinika, Brno
Affiliation
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Interní hematologická a onkologická klinika, Brno
Affiliation
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Interní hematoonkologická klinika, Brno
Affiliation
Masarykova univerzita, LF a FN, Interní hematoonkologická klinika, Brno
Affiliation
Medical Faculty, Masaryk University, Brno, Czech Republic; ; Internal Hematological and Oncological Clinic, University Hospital Brno, Brno, Czech Republic;
Affiliation
Mezinárodní centrum klinického výzkumu - I. interní kardioangiologická klinika, FN u sv. Anny, Brno; Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Brno; Interní hematologická a onkologická klinika, FN, Brno; I. patologicko - anatomický ústav, FN u sv. Anny, Brno
Affiliation
Oddělení klinické hematologie, FN, Brno; Interní hematoonkologická klinika, FN, Brno
Affiliation
University Hospital, Brno, Czech Republic.
Record number
jn19981000018
Persistent link
Source of Verification

Klener, P. a kol. Podpůrná léčba v onkologii. Praha: Galén, 1998. ()
www.justice.cz (datum narození z obchodního rejstříku (fa Česká myelomová skupina))
Display format