Osoba [autoritní forma]
Zdroj: autority Medvik
Hlavní záhlaví
Drábková, Jarmila, 1934-
Biografická poznámka
Narozena 14. 3. 1934. Doc. MUDr, CSc., anestezioložka, věnuje se akutní medicíně (Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče, Fakultní nemocnice Motole, Praha).
Viz
Drábková, Jaromíra, 1934-
Afiliace
ARO Nemocnice neodkladné péče, Praha 5
Afiliace
Department of Subacute Intensive Care, University Hospital Motol, Prague, Czech Republic
Afiliace
Fakultní nemocnice Motol
Afiliace
Fakultní nemocnice Motol, Praha
Afiliace
Fakultní nemocnice v Motole, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Oddělení NIP/DIOP
Afiliace
Fakultní nemocnice v Motole, oddělení chronické resuscitace a intenzivní péče
Afiliace
FN Motol
Afiliace
FN Motol, Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče, Praha
Afiliace
KAR/OCHRIP 2. LF UK a FN Motol , Praha
Afiliace
KAR/OCHRIP FN Motol, Praha
Afiliace
KARIM - NIP/DIOP 2. LF UK a FN Motol, Praha
Afiliace
KARIM - NIP/DIOP 2.LF UK a FN Motol, Praha
Afiliace
KARIM – NIP/DIOP Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Afiliace
KARIM - NIP/DIOP FN Motol, Praha
Afiliace
KARIM – NIP/DIOP FN Motol, Praha
Afiliace
KARIM – NIP/DIOP, FN Motol, Praha
Afiliace
KARIM - Oddělení následné intenzivní péče, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Afiliace
KARIM / OCHRIP 2. LF UK a FN Motol, Praha
Afiliace
KARIM / OCHRIP FN Motol, Praha
Afiliace
KARIM FNM, Praha
Afiliace
KARIM –NIP/DIOP 2. LF UK a FN Motol, Praha
Afiliace
KARIM –NIP/DIOP FN Motol, Praha
Afiliace
KARIM OCHRIP FN Motol, Praha
Afiliace
KARIM, NIP, FN Motol, Praha
Afiliace
KARIM/NIP – DIOP FN Motol, Praha
Afiliace
KARIM/NIP-DIOP 2. LF Uk a FN Motol, Praha
Afiliace
KARIM/OCHRIP 2. LF UK a FN Motol, Praha
Afiliace
KARIM/OCHRIP FN Motol, Praha
Afiliace
KARIM; NIP FN Motol, Praha
Afiliace
KARIM-NIP/DIOP, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Afiliace
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, Praha
Afiliace
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha
Afiliace
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Afiliace
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Oddělení následné intenzivní péče, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Afiliace
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Oddělení následné intenzivní péče 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol v Praze
Afiliace
NIP/DIOP – KARIM, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Afiliace
Odd. chronické resuscitační a intenzivní péče - FN Motol, Praha
Afiliace
Oddělení chronické a resuscitační péče 2. LF UK a FNM, Praha
Afiliace
Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče 2. LF UK a FN Motol
Afiliace
Oddělení chronické resuscitační a intenzívní péče FN Motol, Praha
Afiliace
Oddělení chronické resuscitační a intenzívní péče, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Afiliace
Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče, Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Afiliace
Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče, FN Motol, Praha
Afiliace
Oddělení chronické resuscitační péče FN Motol
Afiliace
Oddělení následné intenzivní péče, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Afiliace
OCHRIP FN Motol, Katedra UM a MK IPVZ, Praha
Afiliace
OCHRIP FN Motol, Katedra UM+MK IPVZ, Praha
Afiliace
OCHRIP FN Motol, Praha
Afiliace
pro výbor České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Afiliace
Resuscitační oddělení ÚNZ NV hl. města Prahy, Stanice záchranné služby
Afiliace
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Motol, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Oddělení NIP a DIOP, Praha
Číslo záznamu
jk01022941
Persistentní link
Zdroj ověření dat

PNP-LA ()
Jakoubková, J. a kol. Paliativní medicína. Praha: Galén, 1998. ()
Klimovičová, E. Doc. MUDr. Jarmila Drábková, DrSc., *1934. Osobní lékař, 2003, roč. 3, č. 6, s. 10-14. ()
Biomedical papers, 2002, roč. 146, č. 1, s. 55-59. ()
Herold, I. Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. (14.3.1934). Anesteziologie a intenzivní medicína, 2004, 2004, roč. 15, č. 5, s. 263-264. ()
Kdo je doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. Tempus Med., 2008, roč. 17, č. 12, s. 11. ()
Drábková, Jarmila [na obálce Jaromíra Drábková]: Praktické rady pro naléhavé situace, [Praha], c1993 (odkaz viz)
Zobrazení záznamu