Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Mattioli, Pietro Andrea, 1501-1577
Note Biographic
Narozen r. 1500 v Sieně (Itálie), zemřel r. 1577 v Tridentu (Itálie). Významný italský lékař a botanik, od r. 1554 působil v Praze jako osobní lékař arcivévody Ferdinanda Tyrolského. Autor herbáře, přeloženého do řady jazyků (vč. češtiny).
See
Mathiolus, Pietro Andrea, 1501-1577
Matthiolo, Pietro Andrea, 1501-1577
Mathioli, Petr Ondřej, 1501-1577
Link
Record number
jn20000603937
Persistent link
Source of Verification

Encyklopedie osobností Evropy (další podoba jména)
Herbář aneb Bylinář doktora Petra Ondřeje Mathiola ()
NKC ()
www Instituto Centrale per il Catalogo Unico (oprava roku narození)
Jeho: Herbář neboli Bylinář (Praha 2005) (odkaz viz)
Buršíková, B. Historicko-medicínská výročí v roce 2001. Čas. lék. čes., 2001, roč. 140, č. 2, s. 60-63. ()
Castiglioni, A. History of medicine. New York: Knopf, 1947. ()
Castiglioni, A. Storia della medicina. ()
Heeger. Handbuch des Arznei und Genrörzpflanzenlmat. ()
Pagel. Biogr. Lex. hervor. Ärzte. ()
Niklíček, L., Štein, K. Dějiny medicíny v datech a faktech. Praha: Avicenum, 1985. ()
Aus dem Reihe der Drogen. ()
Hejnová, M. Pietro Andrea Mattioli 1501-1578. Praha: NK ČR, 2001 ()
DNB, cit. 7. 10. 2014 (autoritní forma, odkazy viz, data, profesní údaje, datum narození 1500)
www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 7. 10. 2014 (data, profesní údaje, datum narození 23. března 1501)
Display format